sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

10 Ocak 2005

12345

1. Tum gun araliksiz bir sekilde ricottolu, ricotto kayisi recelli, ricotto cilek recelli biscotte yedim ve gece oldu. Guzel bir sarki bulup defalarca dinledim. Hala da dinliyorum...
2. Bazen cok komik seyler oluyor hayatta. Biraz once yatagin kenarindaki bosluga dustum yanlislikla. Vucudumun ust kismi yere yapismis, alt kismi havada debelenirken O. beni kurtarmadi. Neymis, gulmekten midesine kramp girmis. Elimi uzattim ceksin diye, kipirdamadi. �nsan cok gulunce gucsuzlesirmis, o yuzden. Ceza olarak iyi gunde kotu gunde konseptini gozden gecirecek.
3. Moda tasarimi okusaydim daha cok topuklu ayakkabim olabilirdi gibi tuhaf bir fikre kapilmis durumdayim. Oysa sosyoloji okuyorum ve yasasin ki bir dolu kitabim var. Gecenlerde sattik kucuk bir kismini, hop diye paramiz oldu. Bira ismarladik kendimize. Aman tanrim. Ya moda tasarimi okusaydim? Topuklu ayakkabilarini satabilir mi bir kadin?
4. O guzel sarki bittikce kendimi boslukta hissediyorum. Bagimlisi oldum. Korkuyorum. He must be happy in his world.
5. Bugunu artik bitmis kabul edip yarina dair plan yapma ani: Yarin guzel bir resim yapacagim, uzun bir mektup yazacagim, yuruyuse cikacagim ve cukulatali pasta yapacagim. �yi...geceler diye yaziyordum ki tam, yanima geldi, yuzume bakti, beni optu ve gitti. ( ).Bu blog da burada bitti.0 Comments:

Yorum Gönder

<< Home

Google