sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

18 Şubat 2005

le cheri tue le blog

Ben demedim, alinma sevgilim, web sayfalariyla ilgilenemeyen kendini bilmezler soylemis :) Bu gun cuma, Coldplay caliyor saatler gecerken. Sahan'in aramasini bekliyorum. Kagan bey'in abileri olur kendisi, ki bu gercekle ben daha cok beklerim. Neler yaptin bu aralar diye sorulmasi buyuk stres. Kimse sormasin bana, soylemek istemiyorum. Sir bu, cok gizli. Sadece iyiyim diyebiliyorum. Cok iyiyim. Aksiyonlarin da zamani gelecek. Yine de kucuk noktalar: Mart'in ilk haftasi bir kere daha �stanbul yolu gozukuyor ( Free shop'tan sigara almak icin fena degil ama cok gozumde buyuyor), tektas pirlanta bir kolyem var, O. secmis hem de, kendisi, tek basina(yuzumde de asagidaki gulumseme), saclarimi yine kisacik kestim, erkek modeli (thanks god I'm not ugly), Norvecli arkadasim geldi, Maren Bjerga, �pi'den iyi olmasin cok severim kendisini, (yarin saat birde bulusup kahve icecegiz), kirmizi ojeler surdum ayaklarima ve fetis fotograflar cektim sonra ( tamam tamam birtanesini belki, yukariya), hala fotograf makinemi tam olarak kesfedemedim (zaten anlasilir sayfadaki fotolardan), vs vs derken...Mutluyum iste, guluyorum, gulmek herkese cok mu yakisir, bu gece disari cikacagiz belki, belki de icerde kalacagiz, sevgiler..vs vs.

0 Comments:

Yorum Gönder

<< Home

Google