sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

31 Mart 2005

cosmo girl

''Cosmopolitan okuyan kadinlar uce ayrilir'' diye bir teorim var. Aciklayayim:

�lk kisim gidip de satin almaz, disci-kuafor-jinekolog bekleme salonlarinda sadece bir goz atar, yazilari okumaz, okuyanlardan hoslanmaz. Bu tip kadinlar icin entellektualite onemli, moda gereksizdir, bu tur dergilere para vermek onlara sacma gelir, Cosmopolitan'i Le Monde Diplomatique'le kiyasladiklarindan konudaki elestirel bakis acilari doruk noktasina ulasmistir.

�kinci tur kendisinden fazlasiyla emin kadinlardir. Veya -en azindan- oyle gozukurler. Onlarin 10 adimda erkegi bastan cikarma yollarini ogrenmeye ihtiyaclari yoktur, cunku hic suphesiz kendileri daha iyisini yazar. Bu kadinlar hirsli, caliskan fakat biraz arizalidir, yalnizlik krizlerine sikca girerler, depresyonik egilimleri ise yuksektir.

Ucuncu bolum kadinlari modern barbie'lerdir. Genc ve guzeldirler ve tek amaclari hayatlarinin sonuna dek genc ve guzel kalmaktir. Bu amacla Cosmopolitan okurlar fakat asil ozellikleri teoriyi pratige gecirmektir; dergideki tavsiyeleri uygular, secilmis urunleri satin alir ve sayfalardaki kurguyu hayat tarzi olarak benimserler.

---
�tiraf edeyim bugun kosa kosa gittim dergi cikmis mi diye. Neden? Cunku renklerini seviyorum. Guzel kadinlar, guzel erkekler, hicbir zaman almayacagim kiyafetler, belki alacagim bazi ayakkabilar, enteresan objeler, diet yemek tarifleri...Cosmopolitan adli alternatif dunyanin aralik kapisindan soooyle bir iceri bakmayi cok heyecanli buluyorum.

Yani aslinda dorde ayriliyormusuz.

2 Comments:

Blogger tembel karınca said...

ben de itirafff etmek istiyorum.ben de bu 4. kategoriye giriyorum bazenn :)

10:04 ÖS  
Anonymous Oxytocin said...

Kafam �ok kar���k olur, d���nmeye enerjim kalmaz ve varolmaya devam etmek i�in �retmek yerine sadece ve sadece "olan� r�tu�lay�p bir�ey olma durumuna" ge�mek istedi�im zaman ben de gidip al�yorum!

2:26 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google