sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

23 Mart 2005

'' dream is destiny ''

Sabah soku: Nette gezinti sirasinda sugibinin sayfasinda bir link: pamukcuce. �nanilmaz dizayn, inanilmaz animasyonlar, inanilmaz muzik. Kafamda sorular: Bu site sahibi kim, bizim gibi normal bir insan mi, ne yiyor ne iciyor, Richard Linklater'i taniyor mu, taniyorsa o asmis filmi (hayatimin filmi olan- Waking Life'i izlemis mi?

Tabi tum bu sabah sorularimi ona sormayi isterdim ama ne yazik ki sayfasinda maili yok. Ama internet tuhaf bisey, belki tesadufen bu yaziyi okur ve cevap verir. Bir sure onu bulamazsam isin icine cokbindolarlik odul koymayi dusunuyorum. �lgilenenlere duyurulur.

Bu arada Waking Life'i lutfen izleyin ve izletin. Bir kere yetmez defalarca, sonra filmin scriptini indirip okuyup tekrar izleyin. Kulaginiz zaten bir sure Tosca Tango Orchestra isteyecektir, albumu indirin. Lucid Dream (ruyadayken ruyada oldugunu bilme) olayiyla ayrica ilgileniyorsaniz tiklayin, ve...-tamam sanirim kendimi kaybettim-... oyle iste.

�yi gunler diliyorum.

2 Comments:

Anonymous O. said...

artik bi de sarilsan bana cok ozledim...

4:02 ÖS  
Blogger Donna Quijote said...

merhaba simiole..
pamukc�ce'nin sahibi Deniz Kutlukan, mail adresi de denizkutlukan@yahoo.com
Isine yarar umarim, sevgiler...

12:56 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google