sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

31 Mart 2005

futbol

Mavi �stridye'de baslayan mac muhabbetine, gece 01.51 itibariyle, buradan devam ediyorum. Niye? Cunku bugun oyle bir gun. Ders calismamak zorundayim. Baska herseyi yapabilirim.

Anekdot: Simdi anlatacagim olayda kahramanlar tamamen gercektir. Hepsi yurtdisinda okuyan, akli basinda olmasa da akilli, kulturlu Turk gencleridir. (�clerinden biri de benim sevgilim, Kod adi O., kendisi yunanca bilmeyen bir Yunan'dir)

�ste bir gun, -genelde- potansiel enerjiyi statik olana tercih eden bu gencler, CM, playstation ve ozellikle de duzelen havalarin etkisiyle bir an icin motive olurlar ve sahaya gidip mac yapmaya karar verirler. Dile kolay aylardir topa dokunmamislardir.

Ama imaj herseydir -unutmayarak. Mucize bir zaman diliminde 6-7 kisi organize olup ''Hadi abi ayakkabi almaya gidiyoruz, Abi top alalim'' isteklerini gerceklestirirler.

Bu arada duygusal anlar da yasanmiyor degildir -Lotto- ayakkabinin 43 numarisindan bir tane mi kalmis? ''Abi sen al, yok yok sen al ya ben beyaz Puma aliyim, Abi saol ya, kralsin ya'' gibi...

Ayni anda trajikomik durumlar da vardir: Burnu hafiften kirik -ertesi gun ameliyat olacak-bir gencin mac yapma askina Fransa eczanelerini dolasip maske sormasi gibi...

Neyse, puma-adidas-lotto posetler elde, yeni top ayaklarda eve donulur. Tum ayakkabilar dikkatle incelenir, kutulara yerlestirilir ve iyice motive gencler motivasyonlarini mac izleyerek ertesi gune saklar.

Ertesi gun olur, hava cok guneslidir sanslarina, formalar giyilir, caki gibi olunur, heyecan gurur hat safhada sahaya gidilir.

Burada bir an kesip devamini kendi yasadigim sekilde anlatmak istiyorum...Dedigim gibi, Beyler maca gittiler, aradan biraz zaman gecti, ben de aldim makinemi, zaferlerini olumsuzlestirmek icin evden ciktim. Sahaya varinca bir de ne goreyim: Gencler bitmis tukenmis !
Gol pozisyonu fotografi cekmek isterken bankta comelmis suskun-yorgun-dusunceli ve sinirli portreler cekmek zorunda kalan bana yapilan aciklama: ''Adamlar paf takimi cikti ya. dagildik.''

Eve dondum, sevgilimin ayakkabi fotografinin altina not dustum:

''Futbol ayakkabiyla baslar, baska seylerle devam eder...''
Lotto Italian Sport Design

10 Comments:

Anonymous O. said...

Onumuzdeki maclara bakacagiz...

2:45 ÖÖ  
Blogger  said...

dostluk kazansin

10:35 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

:)

3:16 ÖS  
Blogger goku said...

Zaten uzun s�re ma� yapmaman�n haml���yla 10. dk da y���l�osun yere.E adamlar da antrenmanl�ysa zaten-paf tak�m� olmasa bile-da��t�rlar,normal sonu�..
Hemen olay� ba�ka platformlara ta��mak laz�m.Biz �yle yapard�k.Delikanl�ysan�z gelin masa tenisinde kap��al�m gibi..

6:39 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

dikkat etmek lazim, pinpon topu da yuvarlak sonucta :)

11:28 ÖS  
Anonymous lotto said...

What can I say in addition on this post ? I think that you explained it very well! Would you be interested in a website about scommesse calcio ? Have a jump on it and look for something that you can be interested in! You'll find only scommesse calcio .

12:35 ÖS  
Anonymous lotto said...

Hello there simiole paris carnet, I find reading blog articles like this post most rewarding. It enhances the experiences of life in many cases.

Being a webmaster I tend to sometimes have a soft spot for blogs related to saturday lotto and /or sites that are built around saturday lotto type items.

Once again, thank you simiole paris carnet, and I will look for your posts again in the future. :-)

1:23 ÖÖ  
Anonymous secret said...

simiole paris carnet you can't be serious!

You simply can't argue with proof. Let's do this, click this link and then tell me the proof does not matter. - mlm

4:24 ÖÖ  
Anonymous globalwon said...

Hi simiole paris carnet: Interesting blog. I�ll save it in my favorites. I too have a blog about globalone. <. Just in case, you�re interested in, globalone check out my site. The company is endorsed by over 350 Pro Athletes. A good site for more information is http://www.globalwon-globalwon.com. Take Care

8:03 ÖÖ  
Anonymous globalwon said...

Hi simiole paris carnet: Interesting blog. I�ll save it in my favorites. I too have a blog about lotteries. <. Just in case, you�re interested in, lotteries check out my site. The company is endorsed by over 350 Pro Athletes. A good site for more information is http://www.globalwon-globalwon.com. Take Care

7:20 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google