sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

22 Mart 2005

sujeler ve objeler

''Blog girmek sevismeye benzer. �kisinde de, insanin yaptikca yapasi gelir'' diyor benim Vietnamli sinif arkadasim. Kendisi, yasli ve heybetli Sorbonne'a, blogcu zipir genclik hakkinda bir tez yazmaya calisiyor bu sene. Yapma dedim, etme, bak anlamazlar kalirsin sinifta dedim, dinlemedi. Su an haril haril cikis almakta binlerce blogdan. Senin de var dedim, objenin bir parcasisin, nerede objektifligin dedim. Benimkisi weblog diil, 'siirsel ve estetik bir arastirma laboratuvari' dedi. Eyvallah kardesim.
�ste bu kardes bana tum sene basinda ne yaptigini anlatmaya calisti, basaramadi, baydi, gitti, sen de git eve ac msn'i dedi, online teknik servisim oldu, bana blogger'dan bu sayfayi yaptirdi, ve ekledi: Yaz artik hergun biseyler. Ne yazicam? Ne istersen. Peki Url ne demekti? -...-
Simdi arastiriyor, bu blogger cocuklarinin derdi ne, yazdiklari gercek mi, alternatif kisilikleri mi, amaclari ne, bunlar asosyal zavallilar mi yoksa yeni-bilincli-tekno nesli mi?

Sunun surasinda birkac ay kaldi, merak etmeyin, sonucu sizinle paylasacagim.

2 Comments:

Blogger nicky said...

Hum. Alors je retire compl�tement ce que j'ai pu dire il y a quelques temps. Le turc ne ressemble pas du tout � l'allemand mais c'est toujours aussi joli � lire.

Tumuuki so nita owari tonsi !

5:09 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

Ben oui j'ai parle de toi et de ton these :) et si j'ai un weblog aujourd'hui, ce un peu grace a toi si tu te souviens, - Nicky comment je peux faire un site moi aussi?

jsuis d'acc avec le tumuuki so nita owari tonsi, c'est joli a lire meme si ca ne ressemble pas au francais :)

j'ai envie de prendre un cafe avec toi, take care.

5:43 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google