sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

10 Nisan 2005

guzellestim

Sevgilimi bir sureligine annesine verdim- Annesi sevgilimi bir sureligine benden aldi. Rolativiteye iciyorum.

Siz hic tren garinin birinde, ugurlamak istediginizin esyalarini koltugun ustune yerlestirmek icin onunla trene binip, konusup ve gulerken, tam 'haydi iyi yolculuklar' diyip inecekken, kafanizi cama cevirdiginizde, goruntunun yavasca kaymaya basladigini farkettiniz mi? Ben farkettim. Kendime iciyorum.

Mami O.nun annesiyle bana �stanbul Asli Borekten su boregi yollamis. Afiyetle yedik. Mamiye iciyorum.

Tam su saniye msn de -bugun yesilkoyde yunusa bindigini soyleyen- plasticwingse iciyorum.(yunus ne? yunus bir tur deniz bisikleti)

Ve butun bunlari yazarken yabanci bi burc sitesinden hayatimin forecastini bana anlatan, beni soka sokan, sonra da -benimki daha da korkunc- diyerek teselli etmeye calisan Asli'ya iciyorum.

�yi geceler...

ps. sevgilim sen de yatmadan bir bardak sut ic serefime. anneni opuyorum ;)

4 Comments:

Blogger SuGibi said...

ben de sana i�iyorum. ilk ve son c�mle. s�

10:46 ÖÖ  
Anonymous O. said...

Ozledim seni canim benim...Hadi gel artik yeter bu kadar...

6:48 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

sugibi ;)

11:56 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

O. senin neyin olur derlerse
O. benim canim olur diyeeeceeegiiiimmmm :)

12:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google