sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

30 Nisan 2005

mini velom cool oldu

Bisiklet diil o bir mini velo. Eski peugeot, siyaha boyamistim cool gozuksun diye. Olmadi. �lk gun yola ciktigimda gulumsemelerden anladim, yayalardan bile kisaydik cunku. (Oysa ben selvi boyluyum asla 1.59 degil, 1.60). Yine de cok sevdim mini velomu. Sonra cok yakisikli bir erkek bindi bakkala gitmek icin. Pedalini kirdi, ortaligi yiktim, tamir etti, baristik, o kadar baristik ki sonra da sevgili olduk.
Benim mini velom artik bizim ulasim aracimiz. �kimizi birden tasiyor olmasi inanilir gibi degil. Ama gercek. Cok da hizli gidebiliyoruz isteyince. Hem buyuk bir degisiklik de oldu. Mini velom cool oldu. Yayalardan upuzun olduk :)

ps. -askim senin boyun kacti?
-1.80...1.82 diyebiliriz yani.

8 Comments:

Blogger *bewitched* said...

�hi hi :) Hay�rl� ve de u�urlu olsun! Mini velo'nun �zerinde bon voyage size!

9:06 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

su uyur bewitched uyumaz!!
duyarli teknoloji meraklisi
digital gunluklerin kralicesi
yasa sen!!!

11:34 ÖÖ  
Blogger Donna Quijote said...

Cok sirinsiniz, cok!

12:22 ÖS  
Blogger bitkisel said...

Ne g�sel yaa,�imdi a�lamakl� oldum bak...

12:47 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

bew ve aoyd, atlayin sizi de gezdirelim..

donna muckk sana :)

2:38 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

Allah askina bu Anonymous lar bir isim bulsunlar kendilerine. Hepsi bi kisi gibi geliyor bana.

2:39 ÖS  
Anonymous kiz arkadas idil said...

ya bence sen artik bu siteye bir fotograf albumu koymalisin bisikletli fotolarin hepsi cok guzeldi
neyse geregini dusunursun artik sen

8:10 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

ya sorma binlerce fotografi, seytan diyo alt alta buraya koy, rahatla :) ama bisiler dusunucem.

1:47 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google