sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

07 Nisan 2005

the telescoping nature of the evolutionary paradigm

Konu: Zaman Sorun: Hiz

Gitgide hizlaniyor zaman. Uc tane evolution var : Biyolojik (mutasyon, dogal seleksiyon, adaptasyon..) Antropolojik (sehirlerin kurulmasi, kulturlerin yerlesimi), Teknolojik (dogada bulunmayan formlarin olusumu, cyber dunya). Zaman skalasina baktigimizda yasam icin 4 milyar yil saysak, hominid icin 6 milyon yil, insanlik icin 100 bin yil, evrim teorisinin teleskopik yonunu gormeye basliyoruz. Tarima, bilimsel ve endustriyel devrime bakinca sirasiyla, 10 bin, dortyuz ve 450 yil goruyoruz. O zaman burda akillara soyle bir soru geliyor: Hizlanan ne? Zaman mi, yoksa zamana orantili evrim mi?
Cevap ne olursa olsun, her evrim devrinde, bir sonrakine aktarilan zekanin, enerjinin ve kapasitenin ust uste binmesiyle, hiz degisiyor. Nereye kadar? Bazi fizikciler ve futurologlara gore neo-human'in olusumuna dek.

Ben cildirmak uzereyim. Zamanin hizi benim icin cok artmis durumda. Daha basit bir aciklama bulmak lazim. Cozum yok zaten.

Kronobiyologlar bitkiler ve hayvanlar uzerindeki calismalariyla kanitlanmislar ki, icimizdeki biyolojik saat Greenwich'e pek uymuyor. Biyofizisyenlere gore ''fizyolojik sure'' sivil yasimiza gore degisiyor. �cimizdeki saat her yasta farkli ritmle calistigi icin, ayni zaman skalasini kirk yasinda, yirmi yasinda hissettigimizin yari suresinde hissediyoruz.

Ben 20'li yaslarda zaman ipinin ucunu kacirmisim. 40 yasinda allah sonumu hayir etsin demek istiyorum.

1 Comments:

Blogger goku said...

Geometrik art�

11:31 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google