sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

28 Nisan 2005

U.C

I'm under construction. Ama Vosges yakinlarindaki bu bina gibi. Calismalar icten ice devam ediyor, cevreye verdigim rahatsizliktan oturu ozur dilemek adina gulumsuyorum. Neyin tamiri var icimde, duvarlar mi yikiliyor genislemek icin, sutunlar mi kaldiriliyor minimalism icin, yine de voleleri pimapenlere degismem, amerikan mutfaklarina da karsiyim, ama her salonda bar olmali gundelik kutlamalar icin.
I'm under construction. O yuzden arayamiyorum konusmak istedigim bazi kisileri. Soyleyecegim cumleler somutlasmadi henuz. Ama cicekler var disimda. Suclamiyorum kendimi. O. da suclamiyor beni. Koturuyalar sonrasi, ne gordun diye sormuyor, sariliyor. Gulumsuyorum. Hava guzellesiyor, belki yaz geldi.
I'm under construction. Biliyorum ki just for a moment. Belki boyle acikliyorum anlayamadigim bir suskunlugu. Belki bittiginde eskisinden farkli olmaz hicbirsey. Ama olsun, yinede... Hosgorum var herkese, birazi kendime lazim.

8 Comments:

Anonymous Adsız said...

Zordur bazen dusunmek,
hele konu birde kendinse,
ne saklayabilirsin ne unutabilirsin ne de gulup gecebilirsin...
sadece derinden sinsi bir ac� cekersin ,paylasamazs�n ac�n�,karn�n agr�r, iki buklum olursun ama dusunursun,dusunmemeye cal�ssanda, bilirsin kendinden kacamayacag�n�, c�kmaz bir sokak gibidir arkaya donup savasmak gerekir, bunuda bilirsin ama olmaz bazen olmay�ncada solars�n yavas yavas son baharda solan yapraklar gibi .
ac� cekmeden yenileyemez insan kendini, degisemez bir anda.o �zd�rap deg�st�r�r �nsan� act�r�r bahar yapraklar� gibi eskisinden daha guzel ve daha guclusundur art�k.
o zaman anlars�n sadece zorluklar buyutur �nsan� seneler deg�

6:06 ÖS  
Blogger mtlda said...

Asl�nda Simiole, hi�bir zaman hi�bir �ey olmuyor ve zaman, hi�bir �ey i�in ilerliyor bazen de.

8:48 ÖS  
Anonymous mpl gulu idil said...

simge in town!!buna icilir!!!

Hazir olunca ara cikalim!!Ben rujumu suruyorum:))
fena halde yaz gelio dunya korksun bizden
opuldun

9:00 ÖS  
Anonymous sarkac said...

yol biter, under construction da biter. mesela, yo�urt yiyorum �imdi.

6:16 ÖÖ  
Blogger starbug said...

Anonymous aar konu�mu�sa da ge�en g�nk� durumumu "tam" yans�tm��. tebrikler!

2:09 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

gunler geciyor iste. mesela bugun gunesliydi. cilek yedim. guldum. hersey ne guzeldi. hayat cok tuhaf.

10:43 ÖS  
Anonymous cilekkkk said...

Hani o cileklerle pastalar yapacaktik?
kakara kikiri fotograf sac kesimi falan derken bitti cilekler sonra kendimizi bira icerken bulduk kocaman dopdolu yaz gibi birgundu!!ben eglendim pek cok!!

11:25 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

geliyo sayfaya fotolar :)

1:24 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google