sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

18 Mayıs 2005

alti

Canlandirici besleyici multivitaminliydi ama hic filmlerdeki gibi heyecanli diil, krem gibiydi. 10 uzerinden 6 veriyorum Nivea sana. Bana daha renkli, daha yogun daha cilek kokulu bisey lazim. Belki evde kendim yapmayi denerim bir gun. Yarisini da yerim boylece.
Cok gundelik hissediyorum bugun kendimi. Bu aksam starwars3. �sin kilici da istiyorum kirmizi, viyk viyyyk ses cikartanindan, ve Cannes film festivaline katilan Nathalie Portman saclarini kazitmis, hepimize hayirli ugurlu olsun.
Hep demisimdir zaten, bir gun butun kadinlar kisa sacli olacak diye.

6 Comments:

Blogger Deniz said...

Olmayacak hepsi. Bazilari cok seviyor uzun saci,bazilari kendini ciplak hissediyor. Bazilari kepce kulakli, saclari saklityor kulaklari. Bazilari sisko suratli, yanaklarini sakliyor saclariyla.
Hele bazilari var ki, kocalari uzun sac sevioyr diye kestirmiyor saclarini.

5:33 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

en sonunculari romantik buldum onlar uzun sacli olabilir :)

6:44 ÖS  
Blogger sarah said...

Maskeni yaparken tam o anda yakisikli bir cocuk kapina calmadi mi? :))))

10:53 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

yakisikli cocuk zaten evdeydi sarah :))

12:14 ÖÖ  
Blogger Koyubeyaz said...

O bahsettigin "bodyshop" ta var.. rengide, kokusuda ayni cilek tadina bakip denemedim cilekmi diye..

8:26 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

hemen bakicam koyubeyaz.

1:55 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google