sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

25 Mayıs 2005


.

11 Comments:

Blogger SuGibi said...

o sandalye digerinin ustunde nasil duruyo ki? yapistirdin mi?

4:06 ÖS  
Blogger caulerpa said...

HONK
nas�l yani

4:36 ÖS  
Blogger McIstanbul said...

O sar� sandalyenin �st�nde amuda kalkabilirmi�im geldi bir an. Ama sadece bir an...:)

5:00 ÖS  
Blogger bitkisel said...

Pissst Simi,bu ak�am bir maniniz yoksa size yorum yapmaya gelicez. Evet evet yapt���n temizlik hakk�nda.
�ey eeeee,
Defne han�m gitti mi?
Ben onu televizyonda so�an do�rarken g�rd�mde kocaman bir b��akla,onu bi soray�m dedim.
Yok can�m ne korkmas�,niye korkay�m ki?

6:13 ÖS  
Blogger culdesac said...

i�te yine o renkler. mini club renkleri. fonda "agadu" �al�

8:37 ÖS  
Anonymous O. said...

Boyle bir temizlik olamaz gercekten ; ustune bir de muhtesem yemek yapilmis ki artik insan mutluluktan ne yapacagini sasiriyor...Askim sana ne diycem, bi baksana ben...........

9:40 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

o sandalye fizik kurallarini redetti bana da fotografini cekmek dustu arkadaslar. Ama suan yerli yerinde ve hepimiz mutluyuz. Ben de yorgunluktan uyuyakalmisim yeni kendime geliyorum.Yok bir daha temizlik falan.

Bitkisel her zaman bekleriz seni cok seviyoruz biz. Defne cok guzel yemekler yapiyor, bicagindan korkma, ben de ogrenebilirsem onun gibi sogan dogramayi sadece yorum yapmaya degil, yemege de gelirsin.

lokumdesac, bugun seni dusunmustum ben de, ne tesaduf.mini club lafina cok guldum, cidden oyle galiba.

9:48 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

sevgilim mutluluktan bulasiklari yikayabilirsin mesela :)

9:50 ÖS  
Blogger starbug said...

yatak �rt�n� n kadar �ok beendiimi s�lemi� miydm daa �nce??
ar�orm nzmndr ama bulamadm g�sel v kaliteli. soora senin sayfanda g�rd�m v �rt� i�in gelcem fransalara san�rm, sana da bi kahve i�meye gelirim artk :P

1:22 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

starbug aynisindan �stanbul'da pazarda var (sali pazari, persembe pazari,cuma pazari olabilir) :) bi bak istersen.
kahveye her zaman beklerim.

2:43 ÖS  
Blogger starbug said...

ben ankaraday�m :)
ankara pazar�n�n durumunu bilen_???

5:44 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google