sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

28 Mayıs 2005


.

21 Comments:

Blogger jonquille said...

ne guzel bi el yazisi!

2:47 ÖÖ  
Blogger bitkisel said...

Derlerki ;elyaz�lar� insanlar�n karakterlerini yans�

3:33 ÖÖ  
Blogger mim said...

evet ya yaz�n �ok g�zel ke�ke ben de g�zel yazabilsem:(
peki el yaz�s�ndan karakter analizi yapabilen var m�

10:55 ÖÖ  
Anonymous idilik said...

Ben fotografi begendim epey..Simge sana tavsiye yakin zamanlarda 'insoutenable l�g�ret� de l'�tre' i okuduysan bi daha oku..ilac gibi geliyor..guzel uykulara yol aciyor..

12:39 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

jonquille ve mim tesekkurler. aoyd ben de duymustum yaziyla karakter analizini ama bu bana pek uymayan bir durum. Cunku ben her kagit ve her kalemle ayri sekilde yazdigimi farkettim. Sonuc karaktersizlik
falan cikar kaldiramam :)

idilik artik hicbir kitap beni kurtaramaz, sinav tarihlerimi ogrendim. 8 haziran sabah 9'da bethelot'nun sozlusu varmis. ben de hayat sadece tezden ibaret saniyordum. yikildim.

1:22 ÖS  
Blogger Matthew said...

Ben art�k blogumu bu �ekilde yazmaya karar verdim.Her seferinde resim �ekmek zor olucak ama olsun.El yaz�na bay�ld�

1:33 ÖS  
Blogger McIstanbul said...

Ben ka��ts�z yapamayanlardan�m. Tezimin t�m� �nce ka��da sonra word'e ge�tim. Ka��da yazarken insan daha iyi konsantre oluyor.

1:46 ÖS  
Anonymous sothyz said...

ge�enlerde elime bir tablet ald�m ben de, blog'a yazaca��m� o g�zel brush'lar�yla yaz�p, sonra imaj olarak attach edecektim. (�ok cin fikirliyim)
ne yaz�k ki yazacak bir �ey bulamad�

2:47 ÖS  
Blogger starbug said...

oh! i�im rahatlad� demek tek her ka��da farkl� el yaz�s� yazan ben deilmi�im :)

2:56 ÖS  
Blogger hayalperisi said...

starbug yalniz degilmisiz demekki ....

3:16 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

starbug ve deli; yalnizzzz degiiiiilizzzzzzz hiiiccccbiriimiiizzzzz, tarzinda bir sarki vardi, ama cok inisli cikisli, soyleyemiyorum :)

sothyz sen simdi bi otur da sayfana comment linki ekle, bak ben sana ne konular bulucam.

Mc, sen olayi bitirmissin zaten.

Matt, kolay gelsin ama o is biraz zor gibi geldi bana :)

3:26 ÖS  
Blogger McIstanbul said...

bir s�re d���nd�m de karar veremedim bir t�rl�, "olay� bitirmek" iyi bir �ey mi acaba?

8:11 ÖS  
Blogger bitkisel said...

Bi s�re daha d���n,fikrini beyan et derim ben sana.Yoksa Defne han�m buray� bidaha basacak...

9:15 ÖS  
Blogger Donna Quijote said...

aoyd, sorumlu damarlarimdaki sarap orani mi, benim kronik gerzekligim mi c�zemedim. Ama a) Defne hanim burayi daha �nce basmis miydi? b) Basmissa nasil basmisti? c) S�z konusu olan hangi Defne hanim? Yanitlarin icin simdiden tesekk�rleer...

12:57 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

o �ark� Masum de�iliz hi�birimiz olmas�

8:01 ÖÖ  
Blogger Zafer (Zoti) said...

Bir ara ben de yazd�klar�m� resimler halinde yay�nlamak istiyordum. Sonradan vazge�tim ��nk� yaz�m o kadar g�zel gelmedi g�z�me. Yine de g�zel defterler ve kalemlere olan ba��m hi� azalmad�. �u aralar �nce deftere sonra bilgisayara yaz�yorum. b�yle daha rahatlat�c� oldu�u konusunda kendime telkinler veriyorum falan.

12:23 ÖS  
Blogger SuGibi said...

donnac�m �ok e�lenceli bi konuyu ka��rm��s�n:) bi buna bak
http://simiole.blogspot.com/2005/05/blog-post_111653062617437211.html#comments

bi de http://bitkiselhayat.blogspot.com/ da ki Cumartesi, May�s 21, 2005 tarihli post'a.

simi yaz�n ger�ekten g�zelmi�. benim de b�yle yaz�m olsa resmini �eker koyard�m. yazd���m tek �ey al��veri� listeleri onu da kendim bile okurken zorlan�yorum.

1:10 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

Defne'yi cok sevdigim icin minik bir not dusmek istiyorum: O hicbir yeri basmadi sadece hepimizin hep yaptigi gibi yorum yazdi, hersey fikir alisverisiydi yani, ve cok keyifli sonuclandi.

Anonymus, haklisin. Zaten sarki sozlerini uydurmakta uzerime yoktur.

Zzzz,guzel bir defter ve guzel bir kalemden daha guzel bir sey olamaz. Benim yeni hedefim kendime suslu bir defter alip, icine yemek tarifleri yazmak.

Sucum, bayilirim alisveris listesi yazmaya :) Ama simdi isim var birisine bisiklet postu yazicam, cok opuyorummm :))

2:37 ÖS  
Anonymous sotiz said...

foto�rafl� olanlara comment yaz�labiliyor, sa� taraftaki minik kare thumbnaili t�klay�nca.
foto�rafs�z olanlara da en k�sa zamanda eklenecek : )

2:39 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

soylemesen thumbnail'lere hicbir zaman tiklamayacaktim. yeni bir anlam kazandilar gozumde :)

3:31 ÖS  
Blogger tembel karınca said...

yaz� g�zel,ojeler g�zel,defter g�zel,fon g�zel..ne g�zel olmu� bu foto�raf.ben forumlarda imzama eklemi�tim nette bulup.�imdi sahibinin simiole oldu�unu ��rendim(izin istiyorum) iyiki de ��rendim ;daha g�zellerini g�rd�m.
simiole'yi g�rd�

12:42 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google