sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

07 Mayıs 2005


boraki

11 Comments:

Blogger sarah said...

boraki beauraki de olabilirdi ;)

sarah

1:35 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

pas mal ;)

2:10 ÖS  
Blogger starbug said...

boraki=O. mu?

*curiousity*

1:35 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

starbug ne diyosun yaw kan cikar :))) Bora bizim arkadasimiz, O. nun da fotografi var daha altta,30 nisan -bisiklet ustunde benim yanimda :))

4:56 ÖS  
Anonymous O. said...

Starbug seni kiniyorum...siteyi duzenli takip etmedigin sonucuna da cikartabiliriz tabii...tabii tepkisiz kalmami da toleransli bi kisilik olmamla bagdastirabiliriz...ne diyim ki sayin simiole sayfasi ziyaretcileri lutfen boyle hatalar yapmayalim biraz daha dikkatli olalim hepinize saygilar sevgiler

O.

5:18 ÖS  
Anonymous O. said...

sevgilimi de seni kinamadigi icin ve yorumunu delete etmedigi icin kiniyorum...halen guluyor bak...ASKIMMMM

5:20 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

Benim canim sevgilim, alingan sevgilim, sturbug'i rahat birak. �stersen Bora'yi dov onun yerine.

Ay bayilicam gulmekten :))))))))

5:23 ÖS  
Blogger SuGibi said...

:)) komik olmu� ger�ekten.

bu da O nun tepkisiz kalm�� hali yani.:)

yanliz bora beyin g�zl�kleri nas�l diyim yani biraz �ey. �ey i�te. bulamad�m �imdi.

4:34 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

Evet cok olgundur ve yeri geldiginde cok supper tepkisiz kalabilir sevgilim :)))

7:50 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

gozluklerine yorum bile yapilamiyor bora'nin. hos kendisine de yorum yapilamiyor. biz onu oyle sevdik bi kere :))

8:02 ÖS  
Blogger starbug said...

yaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

ben bora �irinmi� dicektim soora bi d simiole'un O.suysa sevgiliye sark�nt�l�ktan "ban" edilmiim die teyit etmek istedim sadeceee.
O. ve simiole �s�rlerimi sunarm =)

8:42 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google