sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

22 Mayıs 2005

cimdik

Bir pazar gunu daha. Aksamdan kalmayim, uykudan ve ruyalardan kalma. Hava da benim gibi kararsiz. Savursun bulutlari da gunes mi acsin yoksa saklansin arkalarina da sucu pazara mi atsin. Dun gece cukulatali ve kirmizi biberli sos yaptim: Yarim bardak kakaoyu, bir bardak sekeri, bir cimdik tuzu ve bir cimdik kirmizi pul biberi karistirdim. Bir bardak sutu ekledim. Kaynayana kadar karistirdim. Bir dakika hayati sorguladim o kendi kendine fokurdadi. Soguttum, vanilya koymayi da unuttum. Sonuc: Tadina baktik, nasil guzel ve nasil ozel. Sanki kakaoyu marketten degil de egzotik bir ulkenin pazarindan almisim. Bir kasik sos agzinizda dagiliyor, yutkunurken kakaoyu bir kez daha kesfediyorsunuz, ve agzinizda aci biberin aromasi kaliyor. Bu sosu herseyle kullanabilirsiniz. Cilekle, pastayla, keci peyniriyle..

ps. -Askim sana bisey diycem, benim agzim cok yaniyor...
-Bir cimdik kac gramdi acaba...

3 Comments:

Anonymous zibidil said...

Gunes bulutlari yendi gibi baskin cikti ve bizi gunesli bir pazar gunuyle basbasa birakti..

4:45 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

Birazdan sana misafirlige gelecegim :)

5:04 ÖS  
Blogger damn said...

bu sosun haz�r hali yok mu acaba?
kim u�ra�cak �imdi.. peh.

11:12 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google