sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

12 Mayıs 2005

illuminati

Yol uzundu ve ben yuruyordum. Gece hep ayni renk; tekrarlardan anlamini yitirmemis bir sari. Ne kadar yurumustum...Kac adim, kac nefes, kac goz kirpis, kac goz kaciris? Ve neler dusunmustum, aklima hangi anidan kareler dusmus, hangi karede yeni anlamlar bulmustum, unuttum.
Buraya ilk geldigim zamanlarda bir gece, gereksiz konmus virguller gibi yolda yururken bir anligina durup kendimi bir kartpostalin icinde gordugumu hatirliyorum. Artik eve donmeden turistik magazadan secilecek -icinde bizzat bulunulmus- sehir goruntusu, -bir kadinin elinde, diger elinde bozuk para.
�ste o goruntudeydim ben. Gece isiklarinin aydinlattigi sari meydan, surada bir Opera binasi, surada uc-guzeller heykeli, karsisinda sira sira cafeler, geride fiskiyeli bir havuz, etraf agaclarla cevrili, renkler, flu ve net insanciklar. Bir kadin cocuguna egilmis, bir bisikletli, mutlu gozuken bir grup genc. �ste sol alttaki de bendim. Bir sonsuzluk aninda, o noktaya denk gelmis, ben. Gokyuzunden fiskiran beyaz isikla sonsuz bir-anligina aydinlanmistim, kalbim carpmiyordu. Basladi ve bitti. (zaman entegralinin goreceligine inaniyorum). Mucizeydi, disariya belli etmedim.
Simdi ayni yollardan yuruken gulumsuyorum. Yeni yollar da ogrendim; kokler kadar dallar da onemli dese eskiler, yeridir.

0 Comments:

Yorum Gönder

<< Home

Google