sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

14 Mayıs 2005

ongoru

Cumartesi, 15.28, ev cok daginik, kafam cok karisik. ''Ders calisabilmek icin duzene ihtiyacim var'' cumlesinin asli: en az iki saatlik temizlik harekati, kaybedilen enerji icin bir saat yemek, yarim saat dinlenme, yetmemesi ve bir saat daha dinlenmek, yarim saat ders calismaya tekrar motive olma...ve saat 20.28. Gec kalinmislik, hic baslamamaya yakinlasma, tv'de ne var, hala yorgunum, sex&the city uc bolum ustuste, disari mi ciksak, yok evde kalip cezamizi cekelim, biz niye boyleyiz... Sevgilim sen de hani bir mac yapicaktin hani doksan dakika degil de on dakika olacakti, deliricem simdi.
Temizlik pazar yapilmali. Bugun tez yazacagim.

11 Comments:

Blogger Deniz said...

Iki adet onerim var,
a) hepimizin orta noktasi bir yerde, Belcika olsun misal, bir ev tutalim sen, ben bewitched. Tez bitene kadar cikmayacagimiz bir ev olsun. Dis dunyayla ve normal insanlarla iletisime gecmezsek yazariz belki.
Ay yoksa isi geyige, yemege icmeye mi vururuz?
2)Bu boyle olmayacak aslinda. En iyisi tez yazmama uzerine yeni bir blog acmak hep beraber. Dunyada yalniz degiliz, kimler bizim gibiymis gorelim, destek platrofmu olusturalim, sevelim, sevilelim.

9:01 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

iki adet cevabim var,
a) sen, ben ve bew ayni evde yasarsak ortaya sadece bir adet tez cikar, o da hayata dair. artik ucer orenegini ilgili mercilerimize veririz,adimiz akademik dunyaya altin harflerle kazinir.
b)ya biliyo musun ben cidden ole bi site acmayi dusunmustum. -bir gece, o kagit yiginlarinin onude-. Hemen bu hafta acalim diyorum, isim dusun, ben de dusunuyorum. maksat tez yazmamak ya.

10:34 ÖS  
Blogger *bewitched* said...

Biraz ge� de olsa, g�� olmadan hemen ben de katk�lar�m� esirgemeyeyim.
a) Bel�ika biralar�n�n, patates k�zartmalar�n�n ve de midyelerinin ne kadar leziz oldu�unu duymu� muydunuz? Diyece�im odur ki, orta nokta tezimizin sonucunu akademik mercilere alkolik olmu� ve de kocaman popo ve g�beklere sahip bir �ekilde teslim ederiz... ki, bu da pek ��k olmaz. Bize savunma yapt�r�rlar m� art�k siz d���n�n :P Bir de Simi'nin �ng�r�s� m�thi� hayat tezine dair. Ortaya ��kan hayata dair tezimizi de ��yle T�rkiye'de bast�r�r�z, k��eyi d�neriz. Tombul ve zengin oluruz :)
b) Bu site konusu benim de akl�ma gelmedi de�il asl�nda. Hatta ne kadar erken a�arsak, o kadar iyi... B�ylece "ah siteye yazay�m" derken tezin pabucunu tam dama atar�

11:20 ÖS  
Blogger Deniz said...

Zaten -ayiptir soylemesi- Belcika biralari konusundaki derya deniz bilgilerim beni bu hale getirdi:) Keske malt ve arpa kursusune veriyor olsaydim tezimi, ne rahatti hayat.
Hem alkolizm ve sallanan meme-gobek popo birlesimi akademisyenligin sanindandir. Uzerine isi abartip banyo yapmayi, killa tuyle ugrasmayi biraktik mi, yuzumuze bakip en kral doktora pozisyonlarini verebilirler. Kizmayin boyle seksist bir sey dedim diye, etrafimdaki ender olan kadin cinsi boyle burada. Teamulden bu korkarim.

1:13 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

'zeki kadinlarin tek aptalligi cirkin olmaya haklarinin oldugunu sanmalari' gibi bir soz vardir ya. bence biz tam tersini uygulayalim ve fashion uclu olarak akademisyen sarkici kizlar grubu kuralim. bizim hakkimizda yazsinlar tezi, biz de yan gelip yatalim. ne guzel bunlari dusunmek, karnim agriyor diye bugun izin verdim kendime, vicdan azabi da duymuyorum.

3:12 ÖÖ  
Blogger Deniz said...

'Kelin merhemi' olur o blogun adi, butun gun dusundum. Ya da bilmiyorum ayni minvalde daha terbiyesiz bir deyim varsa o da olabilir. Ama yapalim bunu. Belki yazmaya bir yerinden baslamak bu krizi asmama yardimci olur. Hayir yoksa oldurecem kendimi.

9:24 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

deniz bu hafta blogumuzu aciyoruz. 'kelin merhemi' gayet iyi bi baslik, ben de 'tez eller.' diye dusundum (ozne yuklem seklinde oku :)

1:07 ÖÖ  
Blogger *bewitched* said...

�ki ba�l�k da kabul�md�r benim :) Zaten kendim d���n�p, bir�eyler �retemeyecek kadar krizdeyim. Ama 'tez' elden ba�layal�m yeni blog i�ine! Ayyy, birden akl�ma bi isim geldi ama �ok sa�ma galiba 'Tez'gah... Neyse, ben de geri kalmayay�m payla�ay�m sizinle...

1:31 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

tezgah cok iyi bence bew. deniz ne dersin?

1:46 ÖÖ  
Blogger Deniz said...

Tezgah candir, canandir. Super bence. Hadi baslayalim!

10:06 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

coordination sorunlarini hesaba katmamisiz. iki sayfamiz oldu :)

4:38 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google