sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

16 Mayıs 2005

trajikomik tesaduf. tezgah ve hayatin gercegi.

Bugun ogleden sonra kalktim, deniz ve bew'le kararlastirdigimiz gibi TEZGAH i actim, msn'de konusuyorduk deniz yaprak sarmasi yapmaya gitti -canim cok istedi-, ben de bew'e baslikla ugrasicam biraz dedim ve msn'i kapattim.
Ondan sonra ne olduysa mailimi actigim an oldu. Tez danismanim mosyo zehir zemberek bir mail atmis bana. Turk filmlerindeki gibi ayaga kalktim, kendimi yataga attim. Aglamaya basladim ve su an gece 23.15 oldu, yeni sustum.
Bu sure zarfinda aklimdan gecenler:
. Mahvoldum ve bitti hersey. (arabesk)
. Kendimi cok aptal hissediyorum. (psycho)
. Bir sene daha ayni seyi yapmak istemiyorum. (futurolog)
. Kimse beni sevmesin. Ben buna degmiyorum. ( marketing)
. Web sayfami kapatacagim. En azindan veda cumlesi yazayim. (sorumlu)
. Lenslerim gozume yapisti ve cok aciyor. (realist)

Neyse suan biraz daha hayata yaklasmis hissediyorum. Simdi mailimi acicam ve o okuz herife ben bir mail yazicam. Doktugum gozyaslarinin hesabini verecek!

11 Comments:

Blogger Deniz said...

Ay bu bagirinca motive ettigini sanan okuzlerden olmasin? Vardir boyle insanlar, dersane hocalari mesela. Bunun danisman modelidir belki?

8:35 ÖÖ  
Blogger caulerpa said...

hmmm
kinaye gereksiz..
kinlendim...
sevmedim dan��man�n�
banyoda aya��n�n kaymas�n�,
du� perdesine can havliyle yap��mak i�in at�l�rken, k�vete baca��n� �arp�p kaval kemi�inin k�r�lmas�n� dilicem..

10:01 ÖÖ  
Blogger sarah said...

Bizde buralardan gectik, bir yardimimiz olabilirse soyle

"Ce qui ne me tue pas me rend plus fort"

Sevgiler

11:04 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

deniz, ruin ve sarah cok saolun. neyse biraz daha kendime geldim. zirhlarimi kusandim, migferimi taktim, ben de ona mailimi yazdim. Bakalim artik nolucak...Bu arada yeni uyandim ve gozlerim yari kapali gibi, o kadar sismisler ki. Ne yapmak lazim bir fikri olan var mi?

11:34 ÖÖ  
Blogger *bewitched* said...

Simicim, �nerim �l�k �aya bat�r�lm�� pamu�u g�zlerinin �zerine koyup ��yle yar�m saat dinlenmek olacakt�r. Bol h�ng�rl� �ak�rl� gecelerin sabah�nda bana hep iyi gelmi�tir... K�zar�kl��� ve de �i�kinli�i al�r. Ahh k�yamam ben sana! C�ss yap�cam zaten o dan��man amcay�, bi elime ge�se! Sen hangi b�l�mdeydin okulda? Maske tak�p, gidip vandalize edicemmmm! Tutmay�n beni uleyyn!

12:48 ÖS  
Blogger caulerpa said...

bewitched e 9,4 �iddetinde kat�l�yorum... �ay iyidir iyi.. ayr�ca buz kal�b�da �i�kinli�i al�yor.. denendi onayland� bol bol..domatess--biber--patl�caaann di�enlerde var ama denemedim so no comment..

3:52 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

evet haklisiniz cay ve buz iyi geldi. en azindan gozlerim acildi ve etrafi gorebiliyorum artik :) simdi cukulatali pasta yapmaya karar verdim. mutluluk dopingi uyguluyorum kendime :)

4:08 ÖS  
Blogger *bewitched* said...

Simi can�m� �ektirdin �imdi... offff... ama bikini sezonu geliyo!!! �ikolatal� pasta yememeliyim, hay�r yememeliyim, hay�

4:11 ÖS  
Blogger goku said...

O b�y�kl�n�n boyu devrilsin.Nas� �zer bizim can�m�z,bitanemiz simicimizi.T��h b�y���na .....

11:08 ÖS  
Anonymous O. said...

YAKARIM O ADAMI YAKARIMMMMMMMMMMM...

12:01 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

goku tez danismanim mosyoye pazarci abdullah abi dediginden beri artik adama kizamiyorum, gulme tutuyor sadece. iyi ki varsin :)

sevgilim, ben bu tezi veremezsem eylul'de yakmak zorundasin zaten o adami.

12:18 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google