sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

31 Mayıs 2005

zafer hasar ister

Dun hayatimda ilk defa patlicanli kiymali bir anne yemegi yaptim. Sadece hazirlamasi iki saat, pismesi de bes saat surdu. Tabii bu benim hatam. Tarifte heralde bir orduyu doyurmak uzere verilmisti malzemelerin miktari, ben olculeri degistirmeyi goze alamadigimdan saatlerce kestim, bictim dogradim, kirmizi yesil biberler, soganlar domatesler, sonra tencereye yanlis sirayla dizdim, bosaltip bir daha sirayla ustuste koydum, bu sefer patlicanlara yer kalmadi. Kucucuk teflon tencere ne yapsin. Bir daha bosalttim koydugum herseyi, malzemeleri yariya indirdim, tekrar yerlestirdim, olmadi, sonra tekrar. Yorgun dustum, sinir oldum ve yikildim, bundan sonra yemekleri SEN yapacaksin diye haykirdim, teselli edildim, tekrar ise koyuldum, en sonunda ocaga koydum. Bekledim, bekledim, cok bekledim. Patlicanlarin beyazligi gecmedi benim acligim gecti, gece 11.30 oldu, en sonunda pistigine karar verdik. Tadi, evet guzel olmustu, itiraf ediyorum. Ama anne yemeklerini anneler yapmali bence.

10 Comments:

Blogger damn said...

7 saat s�rse de tad� g�zel olmu� en az�ndan :)

12:30 ÖS  
Blogger Deniz said...

Anne yemeklerini yaparken arada bir mutfaga ugramali, bir de sabirli olmali, herkesin basina gelir boyle ilk sefer kazalari. Afiyet olmus ya, onemli olan o:)Guzel bisi yemek yapmak, anne yemegi yapmak hele. Bak sabret, inan bu duruma, olur o zaman.

12:38 ÖS  
Blogger ouz said...

eline sa�l�k, g�zel oldu�u konusunda emin de�ilim ama okurken ben doydum.

4:12 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

damn, deniz ve ouz, mutfak konusunda kendimi gelistirme donemindeyim. Bi bitsin, hepiniz yemege davetlisiniz :)

4:24 ÖS  
Blogger Koyubeyaz said...

Sevgili Simi, eger o fotograftaki biberden dolma yaptiysan 4 saat beklemen cok dogal. Patlicanlara gelince, bir daha dolma yaparken patlicanlari ayri pisir, cunku en uste koyarsan patlicanlar pismez, o biberlerin altina koyarsanda erirler. Ve eminim o minik ellerin dort saatte dolma yapmis olsa da tadlari harikadir.

4:27 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

jotem koyubeyaz.

4:29 ÖS  
Blogger sothyz said...

biberden �ok; dev, k�rm�z� bir balkaba��na benziyor.
ayr�ca evet patl�canlar� ayr� ve bana yak�n bi yerde pi�irin :)

7:07 ÖS  
Blogger sarah said...

Sevgili Simiole,

bana bir 'yaprak sarma seruvenini' hatirlattin, boyle ablam evden ayriliyor diye 3 saat (tam roland garros finale matchinin onunde) yaprak sardim, tabii senin sabrin yoktu anneme pisirttim:)

8:09 ÖS  
Blogger damn said...

ya yemek davetiyeleriyle birlikte u�ak bileti de yollars�n ya da T�rkiye'ye d��erse yolun geldi�inde bir ziyafet yapars�n.
biz her halukarda yeriz :)
(halukar m�yd� do�ru mu yazd�m ki?)

4:19 ÖS  
Anonymous Adsız said...

paris'te g�zel bir restaurant �nerisi yapabilir misin??bu hafta sonu orada olaca��

9:02 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google