sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

06 Haziran 2005

after summer dream

Ben o kucuk valizi bosaltmak istemiyorum. Bir kosede yari acik duruyor. Kiyafetleri yikamak dolaba yerlestirmek istemiyorum. Cantamdaki kum taneciklerini bosaltmak istemiyorum. Mumkun oldugunca birsey yapmiyorum ve bu durumun boyle surmesini istiyorum. Carsamba sabahi sabah dokuzda sozlu olmak istemiyorum, biyiklari cok cirkin. Welcome to the real world lafini duymak istemiyorum. Ne yapacagimi bilemiyorum. Asansor durdu, kat arasinda kalmis gibiyim. Help help.

13 Comments:

Blogger bitkisel said...

Aya�a kalk,silkelen ve �ar�amba sabah� o �irkin b�y�kl� adama g�n�n� g�ster...

2:12 ÖS  
Blogger SuGibi said...

yaaa i�te.. tatilin en k�t� yan� geri d�n���. bo�ver, ge�er her�ey gibi. (hahha her�eyi bilirim ben havas� do�du bir an san�rsam:))

2:43 ÖS  
Blogger caulerpa said...

ho�geldin simi...ne gussel tatl�lar varm�� orda yahu.. ps:a� caulerpa i� ba��nda ehhehee..

2:53 ÖS  
Blogger McIstanbul said...

welcome to the real world, simi... bence en iyi telkin yolu, ger�e�i s�ylemek... tecr�belerim bu y�nde yani...

6:53 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

bitkisel, gununu gosterecegim ona, bunu basaracagim. ama olur da carsamba gecesi benden ses cikmazsa, goku ve sana ucak bileti yolluyorum, O.'yla birlikte ucunuz adami dovmeye gideceksiniz.

sucum, gececek elbet. zaten istemeye istemeye valizimi bosalttim, camasirlari makinaya attim bile. uhu uhuuuu.

ruin fransa patisserie'siyle unludur. buraya ilk geldigimde o tatlilari yemekten kac kilo almistim, annem dusup bayiliyordu havaalaninda beni gordugunde. sonralari daha cok bakmak ve fotograflarini cekmekle yetindim. kesinlikle abartmamak lazim.

7:00 ÖS  
Blogger goku said...

Korkma onun b�y��� varsa biz de b�y�k b�rak�r gideriz yan�na.3 �m�z birden b�y�klar� burdu�umuz vakit ka�acak delik arar Abdullah Efendi.

9:44 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

goku icimi rahatlatiyorsun. zaten ucunuze guvendigim icin basim dik ve korkusuzca girecegim onun burosuna. silahlarimi kusandim, umarim biyik birakmaniza gerek kalmayacak :)

10:17 ÖS  
Blogger goku said...

Ben zaten b�y�kl�y�m :)
Ama Abdullah abiminkiler gibi de�il hi�te bile.

10:31 ÖS  
Blogger Matthew said...

Bir geldiniz pir geldiniz valla simiole han�m :)
Kom�nite'de paparaziler bikinili resimlerinizle haftan�n r�k��� se�mi�ler sizi :)

Link vericektim 2 sefer denedim beceremedim.
http://www.komunite.com/viewtopic.php?t=47

Bir de m�mk�nse o otelin a��k adresini istiyorum ben :) Okulu falan da b�rak�yorum art�k.Tak etti can�ma. Kendimi k�zg�n kumlardan serin sulara atmak istiyorum.

12:33 ÖÖ  
Blogger bitkisel said...

Simi,biz yer alt�ndakiler i�leri daha pratik y�ntemlerle hallediyoruz.�stersen M�sy� Abdullah'� tamamen ortadan kald�rtay�m.Yok k�t�de olsa ilim irfan insan�d�r o,canl� istiyorum dersen b�y���n� kestireyim sadece.

12:07 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

Matt, haftanin rukusu secilmeyi tercih ederdim biliyor musun..Haber verdigin icin saol yine de. Bu arada otelin adi Richiardi, Toulon sehri yakinlarinda Carqueiranne diye kucuk bir kasabada. Gitmeye karar verirsen bir gun haberim olsun, telefon numaralarini da veririm.

Bitkisel,sana basvurucam zaten. Sadece M. abdullah icin de degil hem de. �yiki varsin.

12:25 ÖS  
Blogger Matthew said...

Ben yorum ekleyene kadar mevzuubahis post silinmi� bende buraya yaz�y�m istedim.��imde kal�cak yoksa.

Olanlardan kendimi sorumlu hissettim bi an.Belki s�ylemeseydim unutulup gidecekti.Senin de hi� haberin olmayacakt�.Kimsenin can� da s�k�lmayacakt� b�ylece.Ben ilk okudu�umda,foto�rafla ilgili yoruma de�il,Gandy.Phoebus'un da dedi�i gibi ki�iye y�nelik yoruma tak�ld�m.�zellikle verilen link kast�n� a�t� san�r�m.Senin blogunun,sanki mukayese edileninki gibi bir blog oldu�u imas� k�t� olmu�.�lk �nce, bunun alt�nda art niyet yoktur herhalde diye d���nd�m.��nk� oky�nin blogunu arada bir de olsa bende takip ediyorum.�nce art niyetle yap�lmam��t�r diye d���nd�m ama arkas�ndan gelen yorumlarla s�ylediklerinde hakl� oldu�unu iddia etmesi ho� olmam��.

Sitenin adresini verirken,saatlerce kitap defter g�rmekten olsa gerek,sonu�lar�n� d���nemedim. Senin de g�l�p ge�ece�ini d���nm��t�m. Bi �ekilde mutlaka ayyuka ��kard� ama k�t� haber veren insan gibi hissettim kendimi.
Neyse b�nyeyi b�yle �eylerle yormamak laz�m.S�kma can�n�.

Otel konusuna gelince,blog sakinleri olarak topluca gitsek indirim yaparlar m� acaba?

1:01 ÖÖ  
Blogger Skoer said...

anliyorum...

1:49 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google