sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

14 Haziran 2005


.

10 Comments:

Blogger beton said...

Gecen hafta Paristeydim.Aslinda hep geliyorum.Resmi g�r�nce aklima geldi bak. �yle bir tura katilmistim Donna ile beraber.

7:53 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

biz donnayla konustuk, seneye kirmizi vespamiz olacak, sizi vespayla gezdirecegiz :)

9:39 ÖS  
Blogger starbug said...

aaa! o �anta k�rm�z� m� yoksa? yoksa b�le yumu�ak�a m�?
ark.�mda var ayn�s� san�rsam.

9:42 ÖS  
Blogger beton said...

Hosuma gider dogrusu. Arada bir kenar k�sede kalmis sanayi sitelerini g�rmek isterseniz size bu konuda yardimci olabilirim sanirim.

10:30 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

beton tamam aklimizda bulunsun :)

starbug senin gozunden hicbisey kacmiyor :) evet canta kirmizi, yumusakca, yillar once H&M almistim, sapi hala kopmadi.

12:24 ÖÖ  
Blogger hayalperisi said...

hmmm resimdeki zayif kiz sensen ne diyeyim gidip agliyacam neden ben siskoyum ya ve neden senin gibi minyon degilim hasedim hasetttttttt

3:03 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

sen aglamaaa dayanamaaaam deli.
o kiz benim ve gun icinde neden saclarim kizil degil, neden boyum daha uzun degil vb gibi seyler dusunurum de :)

7:40 ÖÖ  
Blogger Donna Quijote said...

simi, bakma sen beton'un "biz donna'yla �yle bir tura katilmistik" demesine. Ikimiz katilmis sayilmayiz pek, beton t�m tur boyunca horul horul uyumustu. Hani romantik demistin ya, hatirlatayim dedim. ;)

12:41 ÖS  
Blogger starbug said...

ka�mazzzz ;)

2:31 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

:))))

10:29 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google