sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

01 Haziran 2005

guneye. 24.

Zaten uzaktayim, siz bunlari okudugunuzda daha da uzakta olacagim. O ve ben carsamba sabahi saat 09'da cote d'azure gidiyoruz. Guney Fransa sahillerinde ne isimiz mi var?

a. Tez alanim olan yer minik bir Bodrum'mus, gidip arastirma yapacakmisim, sevgilimi de kapmisim, sorulari trende hazirlayacakmisim.
b. Fransa'da biyometrik sistemler ilk defa orada bir okulun kantinine yerlestirilmis, cocuklar parmak izleriyle yemek salonuna aliniyormus, okul muduru big brother'a benziyor mu bakmam gerekmis.
c. O'nun sinavlari bitmis, cani tatil istemis, uc gun kalalim -degisiklik olur- cumartesi doneriz demis.
d. Yeni bikinim olmus, en kisa zamanda bronzlasmak, ay sekerim bitti bu sahiller diye kikirdamak gerekmis.
veeee. �ki haziran benim dogumgunummus, 23 mum ufleyemem diye ruzgar yardim edecekmis, denize bir cakil tasi atacak, dilegimi kumlara yazacakmisim.

Hangisi mi? Hepsi, hepsi. Simdi kalkip cantami hazirlamam lazim, ama toshi'yi goturemiyoruz, uc gun hem onu hem sizi cok ozleyecegim. Donuste gorusmek uzere, sevgilerimle...

11 Comments:

Anonymous O. said...

Tatil...

1:45 ÖÖ  
Blogger *bewitched* said...

Simicim ve O, size iyi tatiller! Paris ve biz sizi bekliyor olacagiz ama siz arada bol bol eglenin, guneslenin ve de yuzun :)

4:22 ÖÖ  
Blogger Koyubeyaz said...

Kiskandim nokta

8:12 ÖÖ  
Blogger caulerpa said...

simdi senin bikini k�rm�z�d�r demi.. hiihii.. iyi eglenceler... ps: bol bol resim bekleris dicem ama biliyorum zaten olacak demi.. ps: ve kocaman gunayd�

9:01 ÖÖ  
Blogger cimcime said...

Ay �ok k�skand�m valla , �ekece�in foto�raflarla iyice �atlat�rs�n bizi d�n�nce. Sana ve ona iyi tatiller , iyi e�lenceler.Do�um g�n�n kutlu olsun , yeni ya��n sana mutluluklar getirsin.
Sevgilerimle,

9:21 ÖÖ  
Blogger mtlda said...

Biz de gideriz ne var, h�h!

Mutlu y�llar :)

11:35 ÖÖ  
Anonymous IDIL "the eternal member of srgt peppers Lonely heart club band" said...

Amaninda amanin sesi ne kadar civil civil geliyordu telefonda!!Dogumgunu cocugu tabi o mutlu olmayacakta kim olacak!!Ayrica deniz havasi her derde devaymis:))cok bilmis bak sen!!ben dedim benim derdime DERMAN yok o dedi yok ben sana sorfcu kapip getirecegim ben dedim inanmiyorum o dedi yok yok hatta size otel rezervasyonu yapacagiz!bakalim gorecegiz...neyse uzun lafin kisasi ya da kisadan hisseye IYI KI DOGDUN SIMGEEEEEE

6:52 ÖS  
Blogger starbug said...

sa�l�kl� ol mutluluk gelir ztn
sevdiklerinle nice yeni ya�lara,
g�zel g�nler g�zel fotolar v k�rm�z� hep seninle olsun, hihihi..
bi d ii eelenceler,
mucx.

10:01 ÖÖ  
Blogger damn said...

Foto�raflara bak�p bak�p burnumu �ekece�im san�r�m.
Mutlu y�llar.

4:21 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

Coook tesekkur ederim, cok cok :)

12:53 ÖS  
Anonymous Adsız said...

Anabolic steroid Dianabol | d bol | winstrol - Your Source for Trusted Online Pharmacies comparing prices on d bol and other drugs available. All anabolic steroids that we provide available without prescription worldwide. d bol

3:41 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google