sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

22 Haziran 2005

mini veloya muzikal veda

''Fete de la musique'' muzik bayrami demek; her sokakta kucuk-buyuk konserler, her meydanda cilgin kalabaliklar, gece bakkalinin onunde icki almak icin uzun kuyruklar, hic durmadan danseden insanlar ve bitmek bilmeyen bir sehir partisi demek.
Uzun zamandir konsere gitmemistim. En on sirada kendimi parcalamak icin biraz yaslandigimi da dusunuyordum ki, dun gece O. ve ben 15 yasimiza geri donduk, hala formda oldugumu gordum. Dagittik kendimizi evet, parcaladik, gencligimizin rock sarkilarina solistin uzattigi mikrofondan eslik ettik, 'knockin'on heaven's dooooor' diye mikrofona ilk haykirisim biraz detone oldu ama kimin umrunda, sevgilim uzamaya baslayan saclariyla kafasini sallarken ben yaninda zip zip zipladim, gecenin sonunda terden sirilsiklam bir sekilde ve agriyan bacaklarimizla eve dondugumuzde ise ufak bir suprizle karsilastik:
Mini velomun yerinde yeller esiyor.
Birsey diyemedim, fazla mutlu ve cok yorgundum sanirim. Bu sabah dannnkkk etti.
Mini velomu calmislar.
Hirsizlardan nefret ediyorum, hadi gecen hafta giden cep telefonuna birsey demedim ama bu kadari da fazla. Cilgin olacaksaniz bizim gibi icin dansedin kardesim, minicik bisikleti calmak niye?

13 Comments:

Blogger bitkisel said...

Bunu yapan insan olamaz !!!

12:12 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

evet bitkisel, gitti guzelim velom :(

12:19 ÖS  
Blogger SuGibi said...

b�y�k ge�mi� olsun. seviyordun sen onu.

1:03 ÖS  
Blogger Donna Quijote said...

:(
yaaa, ben ne hayaller kurmustum oysa, Paris sokaklarinda Simi atacakti beni arkasina...
�z�ld�m.
ama bence geri d�necek o sana. bekle g�

1:14 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

sucum mini velonun fotografi kaldi sadece. neyse saglik olsun diyoruz napalim.

donnacim, hayallerimiz aynen devam ediyor, sadece mini velo yerine mini bir scooter koyuyoruz planlarimiza.

2:04 ÖS  
Blogger Koyubeyaz said...

Simi, soyle ne yapiyim da velonun calinmasinin verdigi uzuntuyu unutabil? Soyle hemen yapicam soz :)

4:03 ÖS  
Blogger cimcime said...

gidene bye bye , gelene hay hay... Bo�ver gitsin , yerine yenisi gelir.
Ne g�zel bir gece ge�irmi�siniz , biz de e�imle en son ge�en yaz temmuzda kilyos'ta d�zenlenen rock festivaline gitmi�tik.�ok e�lenmi�tik sizin gibi...
Sevgilerimle:)

5:17 ÖS  
Blogger sothyz said...

bar��tan yana oldu�unu iddia eden biri i�in bazen fazla vah�i fikirlerim olabiliyor.
ankara'dan d�nd�m, b�t�n g�n dola�t�m, yorgun bir �ekilde bilgisayar�n ba��na oturdum ve haziran sonunda istanbul'a gelip, birlikte kahve, bira, martini i�ece�imiz bu minik cici'nin sayfas�n� a�t�m ve �una bak...
ama biliyorum ki, sevilince scooter da vespa da en az mini velo kadar g�zelle�ir.

8:07 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

koyubeyazcim cok saol, zaten pazartesi turkiye'ye donuyorum, mini veloya degil, istanbul'a konsantre olmaya karar verdim :)

cimcime, sevgilerimle.

sothyz. je t'aime. je t'aime.

11:28 ÖS  
Blogger sothyz said...

anch'io. anch'io.

12:35 ÖÖ  
Blogger Margot said...

�nsan�n sevdi�i bir �eyinin �al�nmas� ne kadar �z�c�.. Ben de ka� kere �antam� �ald�rd�m, ald���m telefonsa ka��nc� oldu art�k saym�yorum.. Ge�mi� olsun Simi ..!

10:06 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

umuyorum ki hirsizlarin da sevdigi hersey calinir. tesekkurler margot :)

12:07 ÖS  
Blogger Margot said...

��te bu dile�e t�m kalbimle kat�l�yorum!!! :-)

5:05 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google