sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

24 Haziran 2005

sadece

Gun icinde -bir an-: herseyin aslinda ne kadar guzel oldugunu gormek
ve zaman gectikce herseyin ne kadar -daha da guzel- olacagini hissetmek
kadraja renk katiyor: Turuncu, pembe ve beyaz.
Kirmizi mi? Kirmizi baska birsey.

10 Comments:

Blogger Deniz said...

Insallah oyledir simiole hanimcigim. Buralarda igrenc nemli havada, gri gokyuzunde floresanla aydinlanan igrenc ofiste otrup bir yandan gocmenlik dairesini, uzatilacak oturum iznini dusunup bir yandan tez yazarken (ki ne tesaduf o da gocmen hakllarindan bahsediyor) hic de neseli degil hayat. Gorenin gozune gore degisiyor kesinlikle bu tanim.

Sen neseli ol.

2:23 ÖS  
Blogger Erol said...

aslinda ne kadar guzel..
ve belki..
daha da guzel..
bir an..

guzel..sevdim ben bunu..

2:24 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

naaaanaaa naaaanaaaanaaaa :) oho oho. bu postu yazdiktan sonra, simiole mail box'ini acar. pazarci abdullah'in gondermis oldugu maille havaya ucar, basini tavana carpar.
Pazarci abdullah, simiolenin detayli tez planini begenmistir, hatta bunu acik acik belirtmistir.

..birkac zafer cigligi atmam lazim. yeni felsefem budur, guzel, daha da guzellll hersey yuppiii :)))))))))))))))))))

4:52 ÖS  
Blogger goku said...

G�z�n ayd�n bak nas� sevindim senin ad�na.Abdullah abi o kadar da k�t� bi adam diilmi� can�

10:55 ÖS  
Blogger culdesac said...

oh.
:)

12:21 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

goku, senin tebrigin benim icin ayri onem tasiyor. Ne olsa Korkunc mosyoye pazarci abdullah ismini takarak ona bakisimi degistirdin.(degil korkmak icimden kihkih guluyorum onu her gordugumde) hayir hayir o hep kotu ama ben de fena diilim artik :))) saolasin.

12:24 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

sst lokmaa, kalp kalbe karsidir, biz de demin izmir'den konusuyorduk. ah belki bu yaz gelecegim optum seni

12:26 ÖÖ  
Blogger goku said...

Sen saolasin cnm karde�im..

11:00 ÖÖ  
Blogger Skoer said...

algilamadaki yetenekten gelen guzel yasanti gibi bir his var icimde.
takdir ediyorum.

4:53 ÖS  
Blogger culdesac said...

gel, gel, gel! �ok seviniriz! plum da �ok mutlu olur!

ah be simicim, lokma diyorsun ama 33l�k ve 45 kiloluk bir kad�ndan lokma olmuyor. ke�ke olsa, ke�kee.
olsa olsa "�i�dem" olur bu kad�ndan :)

8:17 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google