sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

17 Haziran 2005

so zen.

.2 adet sozlu, 2 adet cok yasli mosyo ve bir adet simiole'yi aliyoruz, uygun sicaklikta karistiriyoruz, kaynamaya basladiginda ocagin altini kisiyoruz ve dinlenmeye birakiyoruz. Sonuc...tadindan yenmedi. Delirecegim mutluluktan: Finallerim bitti.
. Iki haftalik ufukta turkiye gozukuyor. Ucak biletlerinin fiyati biraz daha yukselirse uluslararasi dolasim hakkimiz elimizden aliniyor diye insan haklari mahkemesine basvuracagim.
. Mp3 player istiyorum. Hem de cok istiyorum. Ama ne marka olmali bilmiyorum.
. Adamlar acmis gerekli dernegi. Su siralar kozmik ruhla uyum icinde olmasaydim hemen uye olabilirdim, basvuru formunu acil durumlar icin sakliyorum.

7 Comments:

Blogger goku said...

G�z�n ayd�n Simi.
Mp3 �alar alacaksan creative derim de ba�ka bi�ey demem.Ben de msi vard� g�mledi.
Hadi beklioz art�

3:58 ÖS  
Blogger unfortunately said...

finaller bitmi�, ne g�sel.. hay�rl� olsun...:)
biz sony d���n�yoruz ger�i ama.. mp3 player� ald���nda haberim olsun, ben de karar veremeyenlerdenim ��nk�

5:15 ÖS  
Blogger mtlda said...

oh, vallahi ben rahatlad�m, tebrik ederim simiole. bir de �ss ge�se...

6:42 ÖS  
Blogger *bewitched* said...

Simicik, sen de atlatt�n finalleri ya ge�mi� olsun :) Aylard�r Paris'te g�r��meyi ba�aramad�k ama bak belki T�rkiye'de g�r���r�z art�k! �p�yorum!!!

6:47 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

goku cok tesekkurler cidden finaller bitti rahatladim. bu arada creative'in bi tane kipkirmizi mp3unu gordum ki, sana hak veriyorum.

un4, haber verecegim tabii ki. benim mp3'um olur da bunu haber vermez miyim :)

mtlda, oss'de bol sanslar sana. yanina okunmus uflenmis seker ve bir sise su almayi unutma sakin :)

bew, istanbul'da bogaza karsi icmenin tadi ayri olur bence de.

7:57 ÖS  
Blogger shahika said...

Simi, ben de beyaz Creativ Muvo var.
Cok memnunum. Radyosu da ise yariyor. Sadece bir kere software-update yapmak zorunda kalmistim, (mp3'ler birden dalga seklinde duyulmaya baslamisti). G�zel, minicik bir dikd�rtgen. Tavsiye ederim.

3:24 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

shahika tesekkurler tavsiyene. ben de biraz baktim, galiba benim de creative'im olacak.

1:48 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google