sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

20 Haziran 2005

so

Onlar (SOS) oynayabilir, bizim de (O kalp S) oyunumuz var. �stanbul'a donmeme sekiz gun kaldi, o benimle gelmeyecegi icin, ben 'cok mutluyum gidecegim icin' deyip, 'of nasil ozleyecegim' diye dusundugum icin.
Heyecandan abuk subuk davraniyorum. Kavga sahnesi yapip sonra 'bir cift ancak bu kadar super kavga edebilirdi' dedigimiz icin.
Mami'yi cok ozledim, ona simsiki sarilmak istiyorum.. da, iki ay biraz uzun gelebiliyor bize. 'Seneye ne yapacaksin, Paris'i bosver, bak gel �stanbul'da calismaya basla' veya 'New York'ta sana is buldum ben' cumleleri, 'sen niye hala universitede kalmak istiyorsun, ben zaten senin daha baska ne okuyacagini anlamadim' hayretleri.. Kizil saclarindan sen suclusun mami. Kolay gelsin bana.
Bir de balkonda babamla balik yemeyi ozledim, �stanbul vapurlarini ozledim -gercekten kaldirmayacaklar degil mi-, enginari, Taksim'i, Ipekardavekagan'i ve baska seyleri de ozledim. Ama benim evim? Onu da �stanbul'da ozleyecek miyim? Kafam karisik kisaca, booyle dusuncelere dalmisim, hayat iste.

6 Comments:

Blogger goku said...

Belli bi ge�i� d�neminden sonra insan bulundu�u ortama daha bi adapte oluyor.Ben k���kken tatile gitmek istemezdim mesela.Gidince de d�nmek...
Ama ilk g�nner �ok �zlersin �imdi..
Not:Nargilleri s�yl�yoz so�umadan gel

5:42 ÖS  
Blogger goku said...

Yemek sanki :) S�nmeden desek daha do�ru olacak

5:43 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

:) geliyorum goku. nargile sonmeden yetisirim ben.

8:04 ÖS  
Blogger Matthew said...

K�l�� kalkan ekibiyle kar��l�ycaz havaalan�nda biz seni :)
Merak etme simi,en fazla bir ka� g�n �zlersin Paris'i o kadar.Hi� olmad� s�k�ld�k�a 'bo�aza kar�� nargile zirvesi' yapar�z.

Goku, benim de tam tersiydi.bi gitmek i�in deli olurdum bi de d�nmek i�in.Yolculuk olay�na bay�l�rd�m �ocukken.

9:45 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

'Bogaza karsi nargile zirvesi' icimi rahatlatiyor matt :)

11:19 ÖÖ  
Anonymous Smoke said...

Drugs are just bad, you should try to use Herbal Alternatives as a temporary replacement to loose the dependance!

12:44 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google