sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

20 Haziran 2005

time cake

Bir hafta uc dilime ayrilir :
I.Dilim (pzt, sali, cars)
II.Dilim (pers, cuma, cmt)
III.Dilim (pazar)

I.Dilim daha cok surpriz tasir. Ilgilisinizdir, birseylere inanirsiniz, birseyler bulursunuz insanligin drami ve insan mucizesi gibi. Onemli seyler meydana gelir.
II.Dilim daha telaslidir. Hicbirsey bulamamissinizdir, sifirin, hayatin sacmaligini falan farkedersiniz, cokca bilmem-kimle, bilmem-ne vardir. Fena da icmezsiniz.

(II.Dilimde basarisizliga ugramak neredeyse imkansizdir ya da sonuclari onemli olmaz diyelim.
Ama I.Dilimde batarsaniz, yerinizden zor kalkarsiniz.)

III.Dilim pazar gunudur. Bir gun tek basina bir dilim ediyor, o kadar korkunc yani. Tam bir bozgundur.

Komik sarkilar caliyor, bir adim one-bir adim geriye, gereksiz islerle ugrasarak bir pazari daha bitirmeye calisiyorum. Dunyanin heryerinde ucuncu dilim bu kadar mi gecmek bilmez...

3 Comments:

Blogger sarah said...

Birinci dilimi yerken cabuk ikinci ve ucuncu dilime gecmek isterim, ikinci dilim gelince biraz daha keyifle yerim son dilimin tadini cikartmak icin, ve en son dilimin tadini anlamadan yeni bir pasta'ya gecirim:)

Afiyet olsun

8:52 ÖS  
Blogger Skoer said...

son dilimin en acikli dilim olmasi; bu yeme isleminin hic bitmeyecegini anlamis olmaktan mi kaynaklaniyor acaba ?

12:45 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

:) kesinlikle oyle.

1:03 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google