sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

17 Ekim 2005

bonjour

Pazartesi sabahi itibariyle toshi internetine kavustu, ben de sayfama. Bundan sonraki cumleler ask mektubu gibi, yazip yazip siliyorum cunku. Paris'te turist sevindiren gunes hala yilmadi. Bir yerde patlar diye dusunuyoruz. Ve arada gecen gunler...Arkadasli, sarapli, nehir kiyili, cafe terasli. Sevgilim O. mesgul bir adam bu sene. Cook dersi var. Ben arastirmaci kimligimle henuz bos geziyorum. Gecen seneki tez danismanim pazarci abdullahin israrlarina dayanamayip yine onu sectim. Zavalli hala hasta. -Sanirim kafami pek toparlayamiyorum ellerim usudu- Devam. Yeni evimiz cok guzel. Cok minik, cok ask dolu. Henuz halisiz, masasiz, ama abajuru sari. Ve ben sevgili komsularimi okumayi cok ozlemisim. Bu boyutu cok ozlemisim. Bir de is ariyorum, buyuk, -yeni teknolojiler konusunda uzmanim isteyene cv gonderebilirim-. Bir de is buldum, kucuk. Dokuz aylik theodor. Altini degistirmegi google'dan ogrendik diyelim, Aglarsa ne yaparim, kucagimda nasil tutarim, kusarsa aglarim, elimden kayarsa kopruden atlarim ruyalari goruyorum. Bakacagiz artik.
Simdilik bu kadar, artik hep buradayim zaten. Herkesi cok opuyorum.

0 Comments:

Yorum Gönder

<< Home

Google