sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

28 Ekim 2005

one way

Kadin genlerindeki alisveris yapma durtusu: Bugun kendime bir cift -daha- ayakkabi alsam bulutlar dagilir, gunes acar. Yeni bir fular alsam kipkirmizi, rujumla uyum saglar. Yine zayifladim, pantalon zaten sart. Bir kazak da lazim bogazli dar ve simsiyah -kasmir sicak tutar, kemer -ordek yesili. Yeni bir gunluk alsam parlak ciltli, ilham gelir. Kucuk bir kavun kirmizi sarap ve sevgilimle ne iyi gider.
Kadin beynindeki fren sistemi: Tuketim toplumu bana hukmedemez. Varligim kozmosla uyum icinde, bunun icin para harcamama gerek yok. Metro reklamlarindaki o iccamasiri bir milenyum yalani. Asla kanmam. Bilincli ve entelektuelim, gidip biraz Kant okuyayim.
Kadin kalbindeki asil istek, kadin olmanin ekonomisi, kadin psikolojisinin sucluluk hissi, kadin olmanin rasyonalizasyon becerisi...seklindeki basliklarla devam edebilirdim, ama cikmam lazim.
Oho oho. Kutuphaneye canim. Ben masumum.

8 Comments:

Blogger starbug said...

bnm blogumda: "pantalon zaten sart"�n �n-c�mlesi "Yine zayifladim" deil "yine kilo ald�m/�i�tim/domuz vari oldm/obezite ba�lang�c�na ula�tm ect." �eklinde olurdu. �h���eeee :'(
p.s: neese ki sevgilim bni b�le (tan�d� ve) sevio
p.s2: ama ben sevmiormmmmm, ciyakkKk!

3:44 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

starbug biraz abartiyosun sanki :) ama sana 'fransiz kadinlari nicin kilo almaz' kitabini oneriyorum (remzi kitabevi)-bu arada bicok kisi geyik diyebilir ama ben cok sevmistim bu kitabi. (Personal touch: Bence tek olay var: yurumek, yurumek, yurumek. Keep walking sturbug

5:24 ÖS  
Blogger Deniz said...

Yuruyelim di mi hemsire? Hazir sokakta yurunebilir bir mevsimdeyken, yapraklar mis sarisi ve kirmizisiyken, uygar ve kaldirimli bir yerde yasarken, kocca bir tabak makarnayi gommusken,yuruyelim.

5:51 ÖS  
Blogger sarah said...

Simi zayifladi artik ucuyordur:)

dikkat et bu hafta sonu ruzgar varmis:))))))

sarah

9:53 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

denizcigim, yuruyelim yuruyelim de cok abartmadan...insan eriyor farketmeden. Bu arada sarah bugun paris amma sicakti, ne is anlamadim, ekim sonu ve bu gunes. nehir kenarinda keyif cikarttik tabi. deniz seni de bekleriz.

8:35 ÖS  
Blogger sarah said...

Simi yine seni kacirdim, bende dun Paris'te Starbucks'ta kiz dedikosu yaptim

See you soon :)

11:14 ÖÖ  
Blogger YesilErik said...

Zayiflamak ve bu yuzden yeni kiyafet almak mi? Yuruyerek erimek mi? Nerdeeeeeee :((( Genclerin hali bi baska oluyo canim :)

10:55 ÖS  
Blogger starbug said...

ya yok walla abartm�orm.. bariz �i�iorm son 1,5senedir.. sporu denedim (yine) yar�m b�raktm �imdi sevgilimle y�r�y�� yapcas ama "kara k��" geldi spora m� gitsek, o da olunca blki devam�n� getirirm.. abur cuburu b�rakmam lasm as�l..off ya bi kilo versem bi daa yemicem :( lipo fln m� yapt�rsm?? neese, a�lama duvar�na d�nd� buras�, sorry =)

8:48 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google