sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

26 Ekim 2005

sevgilimi ozluyorum

...Sonra sabahin cok erken saatinde ben daha uykudan simsicakken kalkiyor, giyiniyor, beni opup gidiyor. Gitme diyemiyorum, uyanamiyorum, uyumaya devam edemiyorum, O'nun hep gitmesi gerekiyor, ben kaliyorum. Sonra her sabahki gibi kahve yapiyorum kendime, okuyorum, yaziyorum, sigara iciyorum, disari cikiyorum, iceri giriyorum, onu bekliyorum, bulasik yikiyorum, siliyorum birseyleri supuruyorum, ev tertemiz olsun belki zaman gecer, artik gelsin istiyorum. Sonra hava karardiginda kapiyi aciyor. Bana gulumsuyor, simsiki sariliyoruz birbirimize, gereksiz detaylarla saatlerce anlatiyorum gunumu, -biraz yorgun, gulumsuyor hep. O anlarda bazen aglamak geliyor icimden. Yapacak birsey bulamiyorum -ozlemem gecsin diye. Bana anlatiyor, -yeni tasindik bebegim, alisacagiz, daha derslerin tam baslamadi, bana da cok zor geliyor senden uzak...Susuyorum. Kucuk ev avluya baktigi icin pek isik almiyor, solgun gozukuyorum, beni guldurmeye calisiyor. Bugunler boyle geciyor ve mektuplardan biri soyle diyor: ''Simiole sayfani severek [....] Yalniz bir sorum var, neden artik eskisi gibi fotograflar cekmiyorsun, yoksa kirmizi ojen mi bitti? Sakin yanlis anlama, digerleri de guzel ama [...]

3 Comments:

Anonymous culdesac said...

simi ile "�zlem" bile g�zel. solma.

10:28 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

operim seni.

4:25 ÖS  
Anonymous O. said...

ben de �zluyorum seni, ama ac�s�n� c�kart�r�z diil mi ask�

6:18 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google