sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

24 Ekim 2005

topmodels

Paris'te bulutlu bir gun, Ipi'yle Seine uzerinde oturup sohbet ediyoruz. Nasil geldin, inanilmaz, -artik buradasin-, hersey birazdan uyanacagim bir ruya gibi...Derken uc manken ve bir grup modaci kopruye geliyor. Tam yanimizda duruyorlar: Gay bir moda editoru, japon bir hatun, fransiz fotografci, fotograf filmlerini degistiren gorevli..vs.
Mankenlerin boyu uc metre, biz yerde oturup sigara iciyoruz, elli santim, kosup gulumseyerek poz veriyorlar, oturup gulumseyerek ben de onlarin fotografini cekiyorum. ''No pictures'' diye atliyor gay tip, ''I am a tourist, I love taking pictures'' diyorum. Kabul etmiyor. Al iste cektim, sayfama da koyarim.
Bu arada anladik ki zor bu manken kizlarin isi, ayni tuhaf gulumsemeyle on adim at ardina bak sipsak, geri don, ayni bakisla ayni sekilde yirmi adim at, sipsak sipsak. Paris ruzgarinda ince ceketle don, somine onundeymis gibi kahkaha at. Gelen gecen baksin, basin dik etegini savurmalisin.
Vazgectim sanirim, kesfedilmek istemiyorum artik -alisveris yaparken.

0 Comments:

Yorum Gönder

<< Home

Google