sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

24 Kasım 2005

......1......

Gecen sene bugun, yazdigim ilk postun altina not dusmusum: "Demin disari ciktim. Topuklu ayakkabilarimin cikardigi sesten utanmamak istiyorum. Ancak o zaman gercek bir kadin olacagim" diye...
Uzerinden uzun zaman gecti, ben buyudum ve hala bos bir yolda yururken o tik tik sesten rahatsiz oluyorum. Ama baska seyler ogrendim bu sayfa sayesinde: hayati kisa kisa anlatmayi, renklerle suslemeyi, soru sormayi, cevap yazmayi...kisaca paylasmayi. En yakinindakilere uzak olmak ne kadar kotuyse, en uzaktakilere bu kadar yakin hissetmek de o kadar muthis bir seymis.
Iyiki varsin sayfam ve iyiki varsiniz siz.
Aramizdaki binlerce kilometreye ragmen benimle hayatini paylasan herkese tesekkur ederim.

17 Comments:

Blogger derin iz said...

iyiki vars�n simi:)
mutlu y�llar :)(:

1:46 ÖÖ  
Blogger PRUGNA said...

evet,iyi ki var sayfan ve iyi ki vars�n sen.

7:38 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

Blogunu �ok severek okuyorum Simiole nice y�llara. Topuklu ayakkab�n�n ��kard��� sesten de rahats�z olacak bir�ey yok, devam et! Ben topuklar�ma vura vura y�r�yorum valla, ba�kalar� d���ns�n rahats�z oluyorlarsa.

8:38 ÖÖ  
Blogger Koyubeyaz said...

Tatli bisey, sevimli bisey, seker bisey, seni cok seviyorum iyiki varsin....

8:52 ÖÖ  
Blogger SuGibi said...

sen ve bu sayfa iyi ki vars�

9:15 ÖÖ  
Blogger caulerpa said...

bir �ok ya�anan� okuyup, "yahu bende bir deniyeyim" �eklinde cesaret alaraktan yada as�k suratla oturup g�lerek or h�z�nlenip elimdekilerin de�erini anlayaraktan kalkt�m yerimden. iyiki vars�n(�z) ger�ekten.. tatlimss k�rm�z� ojemi de ilk sayende s�r��t�rd�m.. hatta ilk k�rm�z� oje s�rd���m o g�n, a��k mavi ayakkab�lar�m vard� ve louis ile tan��m��t�k. haaha. ayaklar�m� �ok sefmi�ti.

9:20 ÖÖ  
Blogger Deniz said...

Biz tesekkur ederiz esas, kader arkadasi, nesel kaynagi oldugun icin! Nice nice blogla, kandir sevgilin de bloglasin!

10:24 ÖÖ  
Blogger sunthing said...

En g�sel bi�eysin Simi :)
Aylavyuuu!

11:03 ÖÖ  
Blogger  said...

bi�ey de�il :P

11:06 ÖÖ  
Blogger huysuz ve tatlı said...

bloglararas� en g�zel k�rm�z� ojeli ayaklara sahip parisienne'sin sen :)bu arada topuklu ayakkab� sesi ��karmak sana yak���yodur,eminim ben :)

12:03 ÖS  
Anonymous O. said...

Sayin simiole ; sayfanizi ilk gunden beri buyuk bir dikkatle izliyorum. Gerek sayfada okuduklarim gerekse gorduklerim size olan hayranligimin her saniye artmasina sebep oluyor. Itiraf etmem gerekirse galiba ben her saniye size daha cok asik oluyorum o nedenle bir kez daha simiole paris carnet nin de otesinde sana diyorum IYIKI DOGDUN SEN IYIKI VARSIN SEN seni seviyorum

12:54 ÖS  
Blogger bilmemkinedesem said...

Ben de 1-2 zamandir takip ediyorum bu bloglari ama ger�ekten bu kadar uzaklarin bu kadar yakinlara gelmesi cok hos ve keyifli birsey. Daha nice senelere....

1:29 ÖS  
Blogger Alice said...

Sevgili simiole,
�yi ki vars�n�z diyece�im t�pk� di�erleri gibi..
sizin yapt�klar�n�z�, d���ncelerinizi, hayallerinizi okumak, i�inde mutlaka k�rm�z� bir�eylerin oldu�u foto�raflar�n�z� g�rmek �ok keyifli..
Topuklu ayakkab� konusunda kat�l�yorum, eskiden uyuz oldu�um bu ses �imdilerde nedense �ok ho�uma gidiyor ama..

4:10 ÖS  
Blogger bitkisel said...

Off olmu�mu o kadar derken ve 1 y�l�n ne kadar da k���c�k ve k�sac�k oldu�una �a��r�rken ve tesad�fe bak�n�z ki "La Valse D'Amelie" �al�yor ben bunu yazarken.

7:02 ÖS  
Blogger Matthew said...

iyi ki vars�n simi..
iyi ki yazmaya ba�lam��s�

9:35 ÖS  
Anonymous culdesac said...

tamam o zaman simi, �s�rd�m say.

9:06 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

cok tesekkur ederim hepinize, (ihmmmm cok duygusal anlar), tamam herkes evlere, parti bitti dagiliyoruz. sizi seviyorum.

2:52 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google