sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

29 Kasım 2005


...

11 Comments:

Blogger huysuz ve tatlı said...

kat�l�yorum,ama itiraf etmeliyim ki �OOOK �EKER :)

9:39 ÖÖ  
Blogger  said...

sen daha dur k�z�m, noolmu� bikere i�ediyse teo. gel buraya da oziyle bir tam g�n ge�ir bakal�m ne hale geliyosun. s�va �st� kablolar� kopar�r, televizyonun dibine girer, kap�lar� �arpar, masan�n alt�nda aya�a kalkar (masa oziden k�sa), dolap kapaklar�na parmaklar�n� kapt�r�r, uyumaz, saat ba�� uyan�r, sevmedi�i yeme�i surat�na t�k�r�r, dellenirse taba��n� devirir, masa �rt�s�n� �eker, telefonun kablosunu �eker (bitane k�rd� bilem), gazete yer, kitap y�rtar, bunlar ilk elden akl�ma gelenler. daha neler neler var. naaber? teocuk bikere i�emi� �ok mu?

10:45 ÖÖ  
Blogger caulerpa said...

cok sefiyorum cocuklar�, uzaktan... kediler gibi...

11:45 ÖÖ  
Blogger hera said...

�z�ne d�nm��s�n bakiyorum?:)

12:38 ÖS  
Blogger hera said...

sevgili simiole,

http://herapist.blogspot.com/2005/11/bir-dilek-dile.html

-ilgilenirsen diye...

sevgiyle,

2:20 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

Huysuz ve tatli, evet gercekten cok seker, onun oyle fotograflarini cektim ki inanilmaz. Ama iste...aldanmamak lazim :)

GM dostum, uzerimden tir gecti diyorum, sesim geliyor mu? Tabii ki sadece fiskiye ozelligi yuzunden degil. Butun saydiklarinin aynisini fazlasiyla yapiyor zaten theo. Butun gun emekleyen birseyin pesinden kostum. Ve umarim Ozi'ye aileden biri bakiyordur. Umarim ona bir babysitter bulup kizin en az bir on sene daha anne olmasini engellememissinizdir :)

ruin, haklisin. (sari sclarindan sen suclu degilsin ayrica) I love you. Uzaktan da, yakindan da.

Hera, aynen dedigin gibi ozume dondum. Kim yazmis sayfasina, sakin gecen bir gunden sonra, ayy ben de cocuk istiyorum diye? Tanimiyorum :)
(tabii ki, ilgilenecegim, en kisa zamanda, seni cok opuyorum)

3:36 ÖS  
Blogger caulerpa said...

muuhaaaaa.... I love you too... yarinda k�z�l sa�l� resim koycam ehheee.. �srarla �pt�m ser�e parmag�ndan..

4:45 ÖS  
Blogger  said...

b�t�n g�n m�? b�t�n g�n m�? simi gelirsem oraya var ya, kula��n� �ekerim. b�t�n g�n�n �st�ne b�t�n geceyi ekleyip 11 ayla �arpar m�s�n l�tfen? sana �arpan t�rsa, bana �arpan ney? (el-cevap:Oziiii)

11:38 ÖÖ  
Blogger tembel karınca said...

ve �zg�r b�rakal�

11:00 ÖS  
Blogger Deniz said...

Evvet simi'cim, cocuklari sevelim, uzaktan sevelim ve hatta caktirmayalim sevdigimizi. Olur da caktirirsak iki dakika icinde anlamsiz taleplerde bulunacak insanlar, yok iki dakika kucagina al (o essekler ne bicim sac ceker, meme minciklar) olur da anne kucakta bir cocukla gorurse bizi, eh diyecek, hadi evladim, siz de uzatmayin.

Yok yok, ben uygun bir uzaklikta kalayim bir sure daha, cocuk yerine tez alayim bir sure daha, sigara ictim az evvel, cocuga kokar veya ay biraz kirikligim vardi diyerek hemmen arazi olayim ortamlardan.

Ve evet, belki de bu, tvdeki butun o super nanny programlari falan, bizim icin dogum kontrol metodu olsun diye vardir.

10:15 ÖÖ  
Anonymous ondan bundan sundan said...

simiole yine yokoldu.Nerde nerde simiole nerdeeee???

9:15 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google