sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

29 Kasım 2005

bugun

Uzerimden tir gecmis gibiyim. Hic oyle bakma. Masum degilsin Theodor.
Altini degistirirken, -ama dikkatinizi cekerim degistirdikten sonra degil- tam degistirirken, o ciplak bacaklarina sevgiyle bakip olabildigince anac gulumserken, (burnumdan nefes almiyordum, tamam)....O da bana gulumsedi.
Ve ardindan,havaya dogru cis yapti normal bir yuz ifadesiyle.
Ben elimde yeni pampers'la bos bos bakarken, kucuk bir fiskiye karsisinda hayati sorgularken, giysileri islanirken, her yer mahvolurken, onun icin butun bunlarin pek bir onemi yoktu.
.
Bugun bitirdin beni theo.
Artik kulahlari degisiyoruz.

13 Comments:

Blogger YesilErik said...

Cok guldum ya :))) Ama ne sirin bakiyo ablasi...

6:21 ÖÖ  
Blogger bonafide said...

ben de bi kez �ahit olmu�tum ayn�s�na, san�r�m erkek bebeklerin �zg�r kal�r kalmaz �i�i geliyo

8:54 ÖÖ  
Blogger derin iz said...

ger�eklerin bir fiskiye ile y�ze �arp�lmas�;)
evet sadece sevelim simi :))))

9:36 ÖÖ  
Blogger Gün said...

A�k b�c���n�n �i�i ile �okkk zorunlu y�z maskesi yapt�m :) Hele ilk zamanlar tecr�belenene kadar:) Erkek �ocuklarda b�yle bir sorun var malesef :)

10:16 ÖÖ  
Blogger starbug said...

euehueeuhe =)
ben hi� aramda 10ya� olan erkek karde�imin alt�n� dei�tirmedim bile v bole bisiiyle d karsila�madm haliyle, umarm ilerde d kars�lasmam =))

10:25 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

Yesilerik ablasi, yorumun iyi oldu, ben de sey diycektim, bebekleri kargoyla ABD'ye gonderebiliyo muyuz? Hani aklimda bulunsun.

Pinar, umarim bu olayi ilk ve son gorusum olur. Hayir cunku bunun bir de sonrasi var..O surekli kipirdayan, donen, yataktan asagi atlamaya calisan minik seyi zapdedip, sabit tutmaya calisip butun ustunu tekrar degistirmek var.

Derin iz, bir de ben gecen hafta falan o kadar meke gibiydi ki alip eve getirmek falan istiyordum bir de. Aman tanrim, simdi bu satirlari yazarken yanimda oldugunu dusunemiyorum (hos zaten yazamazdim bile heralde :)

Gun peki cozum nedir ondan bahset sen, bezi cikarinca isik hiziyla mi otekini takmak lazim?

Starbug, ilerde bir kizin olmali o zaman. Anladigim kadariyla kizlarda boyle bir ariza yok :))

3:25 ÖS  
Blogger YesilErik said...

Simi yapma etme. Bitki bile bakamiyoruz, ne cocuk bakmasi? Nassi yane???

9:54 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

ama ne sirin bakiyo aablasiii :)

2:35 ÖÖ  
Blogger PRUGNA said...

benim de ablam�n bebi�i var ,k�z.
g�zel g�zel g�lerken birden a�lamaya ba�l�yor ve susmuyor,kuca��na alsan da,hoplat�p z�platsan da,�ebek olsan da .Bi de t�k�r�yor ,s�rekli (galiba di� ��karma a�amas�nda)
�ok seviyorum onu,bi de hani teyze anne yar�s�d�r ama bazen arkama bakmadan ka�mak istiyorum ondan.

9:47 ÖÖ  
Blogger Gün said...

Alt de�i�tirmeye ba�lamadan �nce yeni bez yanlar�ndan a��lm�� �ekilde ve �slak mendilinde d��arda haz�r olacak, kirli bezi �ekmeden sadece kirli b�lgeyi i�e k�v�rarak hemen �slak mendiller temizleyip ���k h�z� ile yenisini alt�na koyup kapatacaks�n :) Bir de pipi belli ediyor kendini �i� yapacaksa :) O an hemen bezi kapatip s�cakl���n� �stten hissedeceksin �i�in bitmesini bile anl�yorsun bez �st�nden zamanla :)

Kolay gelsin...

10:39 ÖÖ  
Blogger YesilErik said...

Tamam, point taken :) Allah sahibine bagislasin efenim...

3:43 ÖS  
Blogger sordino said...

eheh! daha yeni g�rd�m bisim theo neler yapm�� yahu!:)) amma �ok �irin bi bebek ablas�

10:57 ÖS  
Blogger sordino said...

Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

10:57 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google