sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

01 Kasım 2005

cocuk istiyorum

Ben cocuk istiyorum. 24 yasindayim. Topuklu ayakkabi saplantim var ve bugun Theodor'a baktim. Biberonunu hazirladim, altini degistirdim, sarki soyledim degisik dillerde, guldu, guldum. Sarildi bana, kirmizi ojelerimi agzina soktu (birsey olmaz degil mi), optu beni. Gecti butun korkularim. Ona simsiki sarildim, annesinden istedim, kendin yap- sana benzesin dedi. Sonra O. geldi beni almaya. Theo O'ya kilitlendi kaldi, turlu numaralar yapti. Sevgilim bu cocuk bizim olsun, kaciralim demek istedim. Parktaki ordek icin dedigim gibi. Ama tuttum kendimi. O'nun bebege bakisiyla ben bir kez daha asik oldum. Bosveriyorum kariyer planlarimi. Suslu topuklu ayakkabilari. Makyaj malzemelerini ve Prada cantalari. Ben theo'yu istiyorum. Gelecek saliyi iple cekiyorum.

ps. Bu ben degilim sanki. Kirmizi sarap normale dondur beni. 'Sen daha kendin bebeksin' dedi.

4 Comments:

Blogger sarah said...

Prada yazdin da aklima geldi, 'Le diable s'habille en Prada' kitabini okudun mu? Tavsiye ederim, cok hos

sarah

4:46 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

hic kacar mi sevgili sarah, gercekten cok eglenceli bir kitapti. Ben de bigun iskadini olup bastan asagi pradalara burununce yardimcima hicbir eziyet cektirmemeye karar vermistim :)
Bu arada bizim ev cremailliere yapilamayacak kadar kucuk oldugu icin seni kahveye bekliyorum, adresi biliyorsun zaten,musait olunca haber ver. bisoux

8:47 ÖS  
Blogger sarah said...

dikkat et Simi gelerim bak:)))

sevgiyle ve gorusmek uzere

sarah

9:12 ÖS  
Anonymous ASLI said...

Offf ,sanki ilk kez mesaj yaz�yorum,yanl�� yerlere mi g�nderiyorum? Herneyse,�ocuk sevgisi ger�ekten acaip bir �ey,hele bahsetti�in gibi sevgilinin bebi�e bak��lar�da anlaml�ysa...

4:46 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google