sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

11 Kasım 2005

cuma

Neseli sarkilar calmak istiyorum bugun kagitlara. Pulum da var, zarf alip sari posta kutularina atmak istiyorum notalari. Idil'e anlatacak cok sey birikti, Mami'ye birkac 'seni cok seviyorum', babama 'en yakisikli seni cok ozluyorum'... Bugun neseliyim, gulunce ne guzel oluyorum. Oyle bugun, boyle devam etsin.

3 Comments:

Blogger damn said...

umar�m,etsin.

5:44 ÖS  
Anonymous idilik said...

art�k t�rk kahvesi i�mez oldum sa�lar�mda uzuyor zaten �n�m�zde k�� daha neler oluyor mpl deki t�rk mini velo ak�m�n� devam ettiriyorum her nekadar gecen g�n bisikletten d��m�� olsamda ba��m dik aln�m ak.art�k rebuffy ye gitmiyorum ��nk� kar��l�kl� bira i�ecek k�z arkadas�m yok onun yerine teras�mda cay iciyorum.Ay cok melankolik oldum uzun laf�n k�sa mpl deki varl�g�n�z� �zl�yorum simiole han�m..sevgiler

6:25 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

kalp kalbe karsidir lafina ne kadar sinir olsam da idil hanim, sizin icin kullanmak zorundayim, -sahsiniza iki sayfalik el yazisi mektubumu bitirip- zarfa bile koydugum tam su an. varliginizi pariste ne kadar ozledigimi iki gun sonra posta kutusunda bulacaksiniz. coook sevgilerle.

6:29 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google