sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

13 Kasım 2005

Dun gece biz

Ipi'ye gittik, hazirla(n)dik, yemek yedik, sonra Bekr geldi, Turkiye maci kaybetmisti, bu cocuklar hic teknik degildi, sarap ictik ucumuz, Bekr icmedi -cunku o sadece fransiz kizlariyla krepciye gittiginde icer- konustuk, gulduk, gulmek iyi geldi, son metro kacti, O.'nun basi agridi, bozuyorsa icme hayatim, evde minyatur araba koleksiyonu vardi, fotograflarini cektim, yine bircok seyin fotografini cektim, kahve ictik, cay yaptik, bekr icini doktu, ah ne dokmek, biz bile toparlayamadik, Before sunset hatirlandi, -simiveo. gururla sunar: oradaki shakespeare kitapcisi bizim minik evimizin yani, cocukla kizin yurudugu yol bizim markete gittigimiz yol, ah ne yapalim pek cooluz, ama biraz da tembel, eve donmek icin sonra pazar sabahi metrosunu bekledik, ilki altibucukta, ama yaslanmisiz saat bes'te uykumuz geldi, birkac sigara daha, birkac usuyorum, birkac cok komiksin, birkac yatip saati sekize kuralim oyle gideriz, sonra uyanik kalmayi basardik, ipi'yi evde birakip ucumuz yola ciktik, brr paris'e kis geldi, brr askim sen titriyorsun, aa metro acik mi evet, bekr fazla ticket var mi evet, kralsin, sen burdan biz diger yandan, uc durak uyudum bes ruya gordum gozumu actim sevgilimi gordum, metrodan indik, eve girdik, sabah yedi mi olmustu, perdeleri kapattik, birbirimize sarildik saat ikide uyandik, suan saat bese geliyor, ben cok onemli seylerle ugrastim bu sure zarfinda, sanirim gercekten buyuk adam olacagim bir gun bir zarfin pulunda.

3 Comments:

Blogger ayca said...

tesaduf mu bu ? ben hep o sokaklarda yasadigini dusunmustum . o sokaklarda yurudugunu , garip cok garip geldi sen soyleyince . daha az once before sunset dvd mi ablam bi arkadasina vermis , buna sinirlenmis ve filmi bikez daha izlemem icin ne kadar bekliycem acaba diye dusunuyodum . daha az once , celin� in evi de kucuk , simi nin evi de kucuk , paris'te butun evler kucuk galiba diye dusundum .

8:26 ÖS  
Anonymous Adsız said...

simi seni ve siteni �ok seviyorum!
B�RSEN

12:02 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

yolun buralara duserse, kucuk evime her zaman beklerim ayca.

birsen, tesekkur ederim.

5:25 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google