sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

09 Kasım 2005


durum

3 Comments:

Blogger QM said...

Paris, guzel Paris. Yanarak yakilarak kurulan ve atesler uzerinde yasatilan Paris. Yanginlar senin takilarin, ates senin oyuncagin.

Paris Belediye Baskani haksiz mi ki? Turkiye, "kim vurduya gitti"lerin ulkesi degil mi? Ben baska bir ulkede mi dogdum?

2:22 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

Sevgili ?, ben hicbirsekilde turkiye muhtesemdir, hicbir sorunu yoktur demiyorum zaten. Hatta belki en tuhaf sorunlarin yasandigi yer bizim ulkemiz. Fakat yillar boyunca Fransa'da yasayinca goruyorsun ki Fransa- Turkiye dis politikasinin temelini kaliplasmis bazi onyargilar olusturuyor. Tarihe bakarsan bir fransizin turkiye hakkindaki fikir evolusyonu su sekilde : Turkler barbardir, Turkiye Arabistan gibi bir ulkedir, Turkiye'de butun kadinlar turbanlidir, Turkiye demokrasi ve insan haklarinin hala uzagindadir etc etc. Turkiye'nin muhtesem sorunsuz oldugunu kabul edemeyecegimiz gibi, bu fikirlere de yuzde yuz dogru diyemeyiz. Ve iste boyle bir imaj varken turkiye ne yaparsa yapsin zaten bu imajin onune pek gecemiyor. O haberde sinirlendigim bu noktaydi. Yoksa merak etme, sen baska bir ulkede dogmadin.

2:10 ÖS  
Blogger QM said...

sanirim ikimiz de farkli acilardan hakliyiz simiole.

7:40 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google