sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

31 Aralık 2005

3006

Her sabahki gibi kahvalti yaptim, gazete okudum, cok birsey hissetmem saniyordum (hani yaslandik ve yilbasilari cocukken daha cilgindi ya) ama icimde bir hareket var yine de, evet evet -kim ne derse desin, heyacanliyim ben.
...Ve zaman cok hizli geciyor ya, ipin ucunu kacirmis gibi hissediyorum bazen, -bitti artik, bir daha yakalamak zor- ama sembolik bir -dur- var neyse ki, 365 de 1 de olsa, sadece bir gunlugune durup, -bugun hic gecmeyecekmis gibi- [gecmeyecek tabii, kolay mi yeni bir yilin gelmesi] hissetmek, guzel.

...Ve artik hazirlanmaya baslamak gerek. Partiye goturulecek salatalar, son saniye hediyeleri, "bu aksam ne giyeceksin, -somon tuvaletimi", fotograf makinesini sarj etmeyi unutma, gomlegin utulenmeli mi, yeni yila yeni bir rujla girmeli, noel agacimizin son gunu, hayir sevgilim mutlu yillar mailini topluca atmamalisin, mami'yi aramaliyim o uzgundur simdi, dikkat et hatlar felaket bu gece, bekr umarim bana hediye almissindir, kac gundur basinin etini yiyorum, dunku gibi kar yagsa yine, romantik olsa heryer, 3006 olsaydi daha enteresan olurdu belki, ne yapalim. Simdi toshi'yi terketmem lazim. Ufak detaylarla sembolik sona hazirlanmak icin, ama herkesin yilbasi kutlu olsun, israrla tekrar ediyorum "bak cok guzel olacak", ve sevgili sadi guran(ustteki resim onun), senin de geri sayisin mutlu olsun, eskiden kikirdayarak dedigimiz gibi, "seneye gorusmek uzere"...

9 Comments:

Blogger tarcin said...

Simicim kalbinde k�p�rt�, g�zlerinde par�lt�, sevgi,mutluluk,sa�l�k seni ve sevdiklerini hi� yanl�z b�rakmas�n. Kocaman y�re�ine s�ms�cak bir y�l dilerim:=)

1:18 ÖS  
Blogger caulerpa said...

seni sefiyorum
mutlu huzurlu heycanl� �o�kulu e�lenceli bol sefmeli �ok sefilmeli y�llarrrr
seneye g�r���r�sss :-P

1:39 ÖS  
Blogger sunthing said...

Fiyuuuuuularla dolu,bolca ���kl�, p�r�lt�l�, keyifli, tatl� m� tatl� bir y�l olsun senin i�in Simici�immm,�ook �p�orm :)Seni �ok seviyorum!

1:48 ÖS  
Blogger derin iz said...

mutlu y�llar simi:)

5:15 ÖS  
Blogger b. said...

bildi�im b�t�n yeni y�l dileklerimi kaybetmi�im gibiyim,
seneye hat�rlar�m art�k :)

herkesin mutlu bir 2006's� olsun da demeliyim,hen�z ba�lamadan :)

6:19 ÖS  
Blogger sarah said...

Sevgili Simi,

2006 senesinin saglik, mutluluk, basari ve guzelikler dolu bir sene olmasi dilegiyle

gros gros bisous

sarah

5:38 ÖS  
Blogger gaia said...

�aaanee bi' y�l olsun!:)

8:49 ÖÖ  
Blogger Gün said...

Hep hep b�yle mutlu, c�v�l c�v�l ve a�k dolu ol :)

11:08 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

hepinize cok tesekkur eder, hepimize mutlu yillar dilerim.

1:28 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google