sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

21 Aralık 2005

7 Comments:

Blogger PRUGNA said...

sevgiline s�yle bu kadar �irin bir hastaya bakt��� i�in �ok �ansl�.Zira ben de ,koci� de hastayken huysuz,uyuz ve patl�can burunlu oluyoruz.

7:43 ÖÖ  
Blogger bitkisel said...

Snoopy :))

12:39 ÖS  
Anonymous idilik said...

simgeee sen benim mektubumu ald�n m� onu s�yle bana
cok gecmi�ler olsun
�pt�

12:51 ÖS  
Blogger starbug said...

.O.ya tebrikler, tebriklerr; s�per renk uyumlu ba�ar�l� foto i�in.. eh tbi sevgili modelimiz simiyi d unutmamak las�

1:46 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

prugna, aslinda ben de hastayken huysuzlasiyorum ama zavalli O.'nun sucu ne diye dusununce toparlaniyorum :) cunku maksimum simarikligimi cekiyor kendisi. ben de bayagi sansliyim o yuzden. bu arada sana da cok gecmis olsun, kocisini de seni de opuyorum

bitkisel :))

idilik, canim kiz arkadasim, mavi zarfliyi soruyorsan tabii ki aldim, hatta gunlere yayarak yazdigim cevabi da evden ciktigim an kutucuga atacagim. david'i de seni de cok optum (bi de cok ozledim)

starbug, tesekkurler tesekkurler..diyor kendileri :))

2:24 ÖS  
Blogger sunthing said...

Ohh!Siz pirenses yata��n�zda yat�n bakal�m hanfendi, biz hasta hasta �al��maya �al��al�m burda �h�h�h�h,bi de hizmet et�ek sefgiliymi�,Ay da hasta ki,kim kime bak�ak :( Travesti sesim de �ok �irkin ayr�ca. �abuk ii le�-elim!F�rkk.Mucu!

3:31 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

sun'i da moon'u da simsiki kucaklayip operim..cunku ben iyilestimmm...ve onlar da en kisa zamanda iyilessinnn.

12:40 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google