sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

27 Aralık 2005

il neige

Demin disarda gezinirken birdenbire (o da ne, o da ne? Yoksa...) kar tanecigi dustu, tam da burnumun uzerine. Sonra bir tane daha, kirpiklerime, nokta kadar. (Artiyor iste bakkk) Iki dakikada lapa lapa oldu noktaciklar, on dakikada ben ciglik atarken ruzgar basladi(kar firtinasi, yuppiii), lapa lapa karin siddeti artti. Yirmi dakika icinde butun yollar bembeyazken st Michel'de yurumek sov oldu. [O kadar bekledikten sonra, en sonunda, kar oldu iste gercek kar!]

Insanlari gordum, paltolarinin yakalarini kapatmis, hizli hizli yururken...(Mosyo kaldirin bir kafanizi da su lambanin hemen altina bakin, lutfen bir kere bakin) demedim, "nereden cikti simdi bu" yuz ifadeli kokoslara...(Madam bakin il neige, bosverin makyajiniz akmaz, biraz gulumseyin), herkes kostu kardan kacmak icin. Ben de kara kostum, basimi kaldirip agzimi actim kocaman, icimi uzun zamandir boyle bir mutluluk kaplamamisti. Demin eve geldik. Ben de hemen yazayim dedim. Paris bu, kari bile sadece bir saat surebilir, kayitlara gecmek lazim. Unutmamak icin. (sonradan). ..

6 Comments:

Anonymous SuleymanVeBen said...

Merhaba,

Yazinizi okurken ve sonra da esim icin cevirirken, Paris'i ne kadar ozledigimizi hatirladik.

Pariste bulundugumuz bir yil icinde, hic kar yagmamisti. Sanslisiniz.

Yaziniz o kadar guzel ki, orda olmasak da Fransizlarin kar yagarken aynen bu tepkiyi gosterdiklerine eminiz :)

Bir de, St.Michel'den Rue de l'Universit�'deki evimize yurudugumuz geldi aklimiza...Gulumsedik..

Tesekkurler,
Suleyman Ve Ben....

9:10 ÖS  
Blogger su. said...

ay ne g�zeeel. daha buraya ���le adam gibi bi' kar yagmad�. d�rt act�m g�z�m� bekliyorum. yok, yagm�yor.paris ne g�zeldir simdi kar mar, aman tad�n� ��kar. otur kars�s�na pencerenin, izle izle dur. daha g�zeli yok.

10:35 ÖS  
Blogger TugCe said...

Kar� cok seviyorum ben ya...

11:58 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

Suleyman ve sevgili esi,
Biliyor musunuz ki biz de tam st Michel'de, rue St Jacques'ta oturuyoruz. St severin kilisesi sokagin ustunde, Notre Dame sokagin sonunda. Bu kadar detayli anlattim ki, nostalji yapmak icin ugramaya karar verirseniz evimizi kolay bulun. Cok sevgilerimle..

sylvia, bitti galiba kar...senin dedigin gibi pencereden bakiyorum, ama buzz gibi soguktan baska birsey gozukmuyor. Belki yarin sabaha.

2:31 ÖÖ  
Blogger azna said...

Simiole, sen daha yeni iyile�medin mi? Tabiki kar�n tad�n� ��karmak laz�m ama kendine dikkat et yine de :)

8:15 ÖÖ  
Blogger starbug said...

ank.da da bir yaad� pir yaad�.. hala �e�itli yerlerde "buzlu" kar kal�t�lar� mevcut. bi d eskiden kar yaad��nda hava yumu�ard� �imdiyse daa da souk, p�f :/
p.s: azna'ya kat�l�orm, hasta olma yine =)

2:55 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google