sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

12 Aralık 2005

isyanlardayim

Ankara'dan abim geldi gibi, Istanbul'dan kuzenim geldi. O yuzden bu kadar gundur her sabah sekizde kalkiyorum, her gece yarimda bayiliyorum, vitaminlerle ayakta duruyorum ve isyan ediyorum: bundan sonra turist gezdirmek yok bu sehirde! Hanfendi begenmiyor ki hicbirseyi, yapmis bir liste, hepsine gitmezse olmaz. Bari gittiklerimizden mutlu olsa. Yok. Picasso muzesi birseye benzemiyor, kestane pureli krep hayalkirikligi, Champs Elysees kalabalik, otel odasi rahat degil, kiyafetler cok pahali, portakalli ordek ilk ve son, daha Mona Lisa'yi bile goremedi, ee Paris de bu muymus.
Derin bir nefes aliyorum, lahaaaavleeeeeee derdi bana husniye teyze, ayni onun gibi, o kadar iste.

ps. Bugun Eiffel kulesinin tepesine de ciktik sabahin korunde, ama bak ona laf yok, "guzelmis bu kule"

8 Comments:

Anonymous idlik said...

insan evlad�n� memnun etmek zor i�..

10:59 ÖS  
Blogger PRUGNA said...

kolay gelsin simi,i�in zor.bence g�t�r Disney'e,Indiana Johnes trenine bindir,sonra ka� ve kendine bi kahve �smarla :))

7:52 ÖÖ  
Blogger *bewitched* said...

Simicim benim, can�m benim, tatl�m benim! Sen s�k�lma sak�n! ��ine kanalizasyon s�zan, i�ren� kokulu Madeleine metro dura�� var ya... "Fauchon'a g�t�r�yorum seni" bahanesiyle g�t�r, b�rak metro dura��n�n i�inde, ne hali varsa g�rs�n art�k bay�l�r m�, kusar m�? :P Ben de canavar oldum g�rmeyeli :)

7:57 ÖÖ  
Blogger yemekvebiz said...

:))) kolay gelsin ne diyelim, zor i� misafir ag�rlamak !..
Sevgilerimle
Figen

4:55 ÖS  
Blogger YesilErik said...

Once bi ac birak bence :)))

5:04 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

valla korkulur sizden, nasil guldum anlatamam :) yarin sabah gidiyor, bakalim nasil bir ugurlama toreni yapacagiz

11:25 ÖS  
Blogger fiondra said...

kuzenin de biraz bana benziyor anlad���m kadar�yla. mesela mutlu oldu�u anlar� s�ralamaya kalksa ilk ��te tak�l�r, kal�r. kolay gelsin.. ;)

3:42 ÖS  
Blogger Deniz said...

cok guldum okurken. eiffel kulesini begenme cumlesi super, bak yine guluyorum:"guzelmis bu kule" :)

7:09 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google