sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

05 Aralık 2005

malade que je suis

Su insanin butun gucunu emen, halsiz birakan, depresyona sokan ve ''bundan sonra hep boyle kalacagim'' diye dusundurten hastaliklar var ya... Sigara asla- corba isteyen, sevgi ve ilgi bekleyen ama yinede gulumse(ye)meyen, pijamalarini giyip tum gunu ayni noktada gecirebilen ben'de var artik onlardan bir tane. Bogazim cok agriyor, nefes bile alamiyorum, bu son cumleyi yazarken cok yoruldum mesela, ama nasil olsa gecer, ilacsiz yedi gun- ilacla bir haftada. Gecer nasil olsa. Ama yine de -Tuh cok zamansiz oldu, o kadar da is arasinda-.

13 Comments:

Blogger *bewitched* said...

Canimmmmm benim! Blog araciligiyla benden sana da bulasti demek. Ben de surundum burada 4 gun. Simdi de uzatmalari oynuyor grip hazretleri, uyku yok, halsizlik cok.
Sana da coooooooooooooooook gecmis olsun.
Ikimiz de hastayiz ne de olsa... Muahhh operim! Iyiles cabuk!

1:53 ÖS  
Blogger starbug said...

ge�mi� olsun simicimm..
bol bol �p�c�kler g�nderiorm iile�mene katk�m olur in�. kih-kih..
mujjjjjjjjjjjjk!

2:12 ÖS  
Blogger PRUGNA said...

ge�mi� olsun simi.bol limonlu �hlamur i�sen,i�ine de elma kabu�u ve tar��n koysan ya da ku�burnu...

2:57 ÖS  
Anonymous culdesac said...

ge�mi� olsun simi yaa. ben, seni bi' "mutluluk oyunu"na davet etmi�tim (bkz: http://www.keditasmasi.com/cul/2005/10-kucuk-fakat-buyuk-mutluluk/). hastas�n ve bu davet senin i�in iyi mi oldu, k�t� m� bilemedim. �abuk iyile�. :)

5:14 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

Bew; bir gun iyilesecegimizi soyle bana. bittim findik kadar kaldi suratim :)

starbug aldim o opucukleri, ben de sana hapsuuuuu'suz sevgiler gonderebilirim umarim -cok yakinda.

prugna, tesekkur ederim. ben de demin marketten naneli cay aldim belki ise yarar. bir de tavuk suyu corba falan. bakalim artik.

cul'um beniiim canniiimmm beniiim, ben gordum zaten o mutluluk oyununu senin. davetin benim icin super oldu da, atesim dussun diye bekliyorum, en kisa zamanda...soz.

5:29 ÖS  
Blogger culdesac said...

tamam simicim, ben t�rkiye'den bir adet "aman da nazar de�mi� simime t�-t�-t� ma�allah" bak��� yollad�m sana. :)

7:39 ÖS  
Blogger  said...

hemmen bi �hlamur kaynat�p i�ine limon s�k. �eker yerine bal kar��t�r�p bo�az�n darland�k�a bika� yudum i�. �abuk iyile�, donna fena f�r�a att�. nerde lan bu r�portlar diyor.

10:42 ÖÖ  
Blogger Alice said...

Sevgili Simiole,
�z�ld�m bak �imdi, kendine dikkat et, hemencecik iyile�..
�oook ge�mi� olsun,

11:58 ÖÖ  
Blogger caulerpa said...

can�m simi ge�mi� olsun . en k�sa s�rede iyle�meni, diren�li b�nye edinmeni ve �u berbat k���n ge�mesini, t�rt�llar�n kelebe�e d�n��mesini diliyorum. muah..

12:04 ÖS  
Blogger derin iz said...

simi :(
ge�mi� olsun ge�sin, bitsin, gelmesin bir daha ...

2:32 ÖS  
Anonymous Zeynep said...

Merhaba Simi;
Bol bol s�v� almaya �al��. Ge�mi� olsun.

4:01 ÖS  
Blogger sarah said...

Ah yazilanlara ne ekleyim Simi!!!
Gecmis olsun, gecmis olsun, cok gecmis olsun

Kendine iyi bak

Cok cok optum

sarah

9:00 ÖS  
Anonymous idilik said...

Hastal���n en g�zel taraf� biti�idir.Yeniden ba�l�yormu� gibi hisseder insan.Derin nefes al�r, burun delikleri a��l�r can� sigara i�mek ister.S�cak bir banyo yapar ve hayata pozitif bakar yeniden.Hastal�klar dinlenme d�nemleri gibidir.�abuk iyile� simge han�mc�m.Kocaman �p�c�kler g�neyden...

9:02 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google