sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

21 Aralık 2005

tamam da niye artistlik yapiyorsun askim

Iki gundur prenses yatagim*dan cikmiyorum. Birisi kapiyi acip iceri girse, karsilasacagi manzara aynen yukaridaki gibi. Gozluklerim dis dunyadan yalitiyor beni. Saatler gecerken oylece yatiyorum, o derin karanlikta, hem de cok agir hasta. Bekr bile beni gorunce "aa kiyamam" gibi birseyler mirildandi ki hala -atesten mi oyle duydum yoksa gercek miydi- ayirt edemiyorum. Bekr bu lafi ancak bes-on yilda bir eder, ona gore.
(-Daha da acikli anlatabilirim, ustume gelmeyin, ama pozitif takilmaya karar verdim bu aralar, metabolizmami guclendirmek icin)
( -Veya: ben aslinda cok yavas yavas iyilesmeye basladim, dikkat dikkat dedigim gibi "cok yavas yavas" ama aramizda kalacak = O. asla bilmemeli bu gercegi, hem ben de bilmiyordum ki onun bu kadar nefis yemekler yapabildigini !)
...
Dedigim gibi artik alistim hasta yasamaya, tamam zor cep telefonundan marketteki sevgiliye "canim mandalin al" aramasi yapmak, her on dakikada "birsey ister misin" sorusuna cevap bulmak, bulasiklara dokunmamak, konusmak icin kelimeler yerine nazli nazli harf obeklerini kullanmak (ihmm, ii-iiii, nooo gibi) . Ama hastalik bu, oyle soguk alginligi falan degil ki, gercek virus. Lakin gecin orta yere, soyleyin de gorelim: "grip iste". Ayni etkiyi yapar mi sizce takim elbiseli "Farenjit Virusu"yle. Hoh be !


*Prenses veya Prens yatagi sevdigi tarafindan hasta olan kisiye hazirlanir, uzerine bilgisayar, tv kumandasi, fotograf makinesi gibi oynanacak seyler ve mandalina cukulata bogaz pastili gibi yenecek seyler konur ve hastaligi suresince o yatakta yatan kisinin her istegi aninda yerine getirilir. Her turlu simarikligi hos gorulur....(Acaba kac gun mu? Bekleyin, ben soyleyecegim cevabi)

6 Comments:

Blogger Cerise said...

Sen iyilesince de bu hizmete devam etmesini sagla bence :)

11:49 ÖÖ  
Blogger Burcu said...

Ge�mi� olsun diyece�im ama, demek de gelmedi sen b�yle anlat�nca, prensesimiz biraz daha dinlensin bence yata��nda:)

12:04 ÖS  
Blogger Gün said...

Ohh can�m �ekti faranjit olmay� ama a�k b�c���nden sonra prenses yata�� l�ks�m�z kalmad� bizim :)

1:20 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

gun agzindan yel alsin hasta olma sakin, ama sen ask bocugu ve kendin icin hazirla prenses yatagini. ikiniz girin icine, hem hasta olmayinca daha zevkli olur :)

cerise ve burcu opuldunuzzz

2:16 ÖS  
Blogger Donna Quijote said...

Sevgili O.
Simi bana mail atti, diyor ki, bu aralar hal�sinasyonlar g�r�yormus, hic farkina varmadigi seyler yapiyormus, yaziyormus, hala coook hastaymis, ve prenses yatagindan cikmak icin ne kadar ugrassa da, bu uzuun bir s�re icin -ne yazik ki- m�mk�n g�r�nm�yormus.
Ona iyi bak(maya devam et)!

simi: ;)

11:18 ÖS  
Anonymous O. said...

Arkadaslar size bir sir verecegim ama sakin simiye soylemeyin. Prenses yatagi hayatimiz boyunca gecerli; motivasyonumda hastayken yorgun yorgun; parlayan gozler...Hiissst aramizda kalsin...Donna boyle mailleri hemen bildir bana ben de hissettim zaten daha tam iyilesmedigini bir 3 gun daha fanenjit tedavisine devam :)

12:33 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google