sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

19 Aralık 2005

xmass


xmass
Originally uploaded by simiole

18 Comments:

Blogger huysuz ve tatlı said...

�ok �eker olmu� a�ac�n�z,devam�n� bekliyorum :)

3:58 ÖS  
Blogger Cerise said...

gercekten cok guzel olmus :)
bana da buradan joyeux noel demek duser :)

bu arada sarki da cok guzelmis :)

7:09 ÖS  
Blogger Burcu said...

heyy, o hediye paketi �eklinde olanlardan ben de de vard�. Doruk hepsini, evet hepsini, acaba bu sefer i�inden bir �ey ��kar m�, diye a�m��t�:(
Neyse, �ok g�zel olmu� a�ac�n, iyi seneler, Simi:)

9:16 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

ben de devamini bekiyorum tatli tatli :)

cerise, merci bcp -sarki nouvelle vague, albumu tavsiye ederim sana.

burcu, yerim ben o paketleri acan dorugu. cok tesekkur ederim, sizin de, ailecek, simdiden :)

10:44 ÖS  
Anonymous zeynep said...

Sevgili Simi,
Hep bakiyorum sitene, icime pozitifleri dolduruyorum, gidiyorum, ellerine saglik, cok keyifli bir entry olmus, cok begendim de bir tebrikler diyeyim dedim. sevgiyle ve mutlu kal, vitaminlerini al, iyiles. zeynep

9:49 ÖÖ  
Blogger caulerpa said...

ge�mi� olsun simi yahuu... k��� sefmeyenlere k���n bir oyunu mu buu.. neyse ki s�cak bir noel bar�nd�r�yo i�inde.. a�a�c�k �ok tatl� olmu�. mutlu noel lerrrrr...

11:29 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

sevgili zeynep,
Ben de senin yorumuna bakip bakip gulumsuyorum, cok tesekkur ederim :)

ruin; bana nazar degdi. baska aciklamasi yok. bir iki gune iyilesmezsen aklimi kaybedecegim. noele de az kaldi, umarim gecer. Bir de sana diyecegim sudur ki..sabret louis'in hediyesini vermek icin. daha vaarr :)

1:19 ÖS  
Blogger Gün said...

Ne harika bir a�a� olmu�, biz de d�n ak�am ilk kez a�k b�c���mle a�ac�m�z� s�sledik, o kadar sevdi ki gidip gelip bak�yor :)

11:34 ÖÖ  
Blogger caulerpa said...

duygu s�m�rme y�ntemleri ara�t�r�yorum simi.. bu ak�am boynum b�k�k, g�z�mde bir ka� damla ya� ile "g�ky�z�nde yanl�z gezen yildilarrrrrr" � m�r�ldanarak puding yap�cam ve bo�az�mdan ge�miyo ki , ben yiyemem dicem. belki i�e yarar..

noel i sefgili ile ge�irme tutturmacas� engellenemez !!!
kih kih

12:09 ÖS  
Blogger caulerpa said...

simi simi
bir fotograf mak alaca�imss, ( haz�r yilbasi da gelirken ) b�yle pigme elinde avucunda ta��nabilir bir �ey.. bana tavsiye verir misin? muah muah, dirseginden

4:06 ÖS  
Anonymous BIRSEN said...

Bizim a�a�ta sizinki gibi ufac�k y�llar gec�cek buyuyecek...
Cam�n �n�ne koyduk alt�ndaki y�kseltiden dolay� herkes onu b�y�k bir a�a� san�yor :)
Bizim �ehrimiz T�rkiye de olmas�na ragmen yabanc�lar�n coooookkk say�da yasad�g� b� yer,o y�zden ''ecnebi'' komsular�m�z�n yen�y�l s�slemelerine bay�l�yorum hele bir komsumuzun balkonda ki su borusuna t�rmanan 3 noelbabas� var so cute!!!
Ne g�zel s�slem�slerd�r simdi Parisi... ah ah :)
Birsen

4:28 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

Gun, ask boceginin fotografini ceksen o agacin onunde, sonra da sayfana koysan diyorum :)

ruincim, benimkisi Casio Exilim. Inanilmaz memnunum, sana da tavsiye ederim. Benimkisi en son modelin bir altindaki, o bile kucucuk ve genis ekranli, en yeniyi iyice incecik yapmislar. cok gozum kalmisti. evet evet kesin Casio bak.

Birsenn, ben de ilk defa bu sene gordum o pencerelere tirmanan noel babalari. muhtesemler. ve sanirim biz de agaci masanin ustune koymaya karar verdik, biraz buyuk gozuksun diye :) Paris fotograflari cekecegim soz, iyilesir iyilesmez. oyle guzel suslediler ki gercekten.

10:10 ÖS  
Blogger Gün said...

Simiole, �ektim �ekmez miyim hem de poz poz ama sayfaya koyma konusunda �ekincelerim var, malum �ok fazla detay veriyorum birilerinin ailesi hakk�

1:21 ÖS  
Blogger tarcin said...

Simi bu a�a� s�perrrrrrrrrrrrrr:) Yan�p s�nen ���klar, agac�n �zerinden g�l�mseyen ay�c�k ve a�a� alt�nda a��lmay� bekleyen hediyeler:)
Y�l�n bu zamanlar�na bay�l�yorummmmmmmmm:)

10:16 ÖS  
Anonymous cash advance said...

the good thing about your blog is, its natural. Appreciate your views and added my comment on it. keep it moving and have a great blog. cheers !!!! quick payday loans

12:42 ÖÖ  
Anonymous payday loans said...

the good thing about your blog is, its natural. Appreciate your views and added my comment on it. keep it moving and have a great blog. cheers !!!! payday loans

7:56 ÖS  
Anonymous online cash advance said...

Great blog. nice piece of information on it. Taken some help from it in creating my own cash advance blog. thanxs for the help.

4:02 ÖS  
Anonymous Adsız said...

cant stop my self from commenting your nice blog . it was just so simple. do keep on writing. cash advance

6:45 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google