sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

31 Ocak 2006

hic gitmemis ya da hic donmemis gibi

Bir varmis bir yokmus. Uzak adalarin birinde biz yasarmisiz. Ruya masal oyun veya buyu gibi birseymis. Renkler mavi beyaz sari ve yesilmis.

Gun dogarken suya kum tanecikleri atip dilek tutmusuz mesela. Kimseyle konusmadan birbirimize bakmisiz. Hani hayat cok gercek, cok zor ya bazen, hepten unutmusuz. Gulmusuz cokca. Belki balik avlamisiz. Kucucuk tahta evin kapisi denize aciliyormus da, ayakkabilarimizi saklamisiz. Beyaz giymisiz hep. Ben mavi boncuklardan kolye yapmisim mesela. Zaman yokmus. O. islik calmis balkonda, kimse duymamis ben dansetmisim. Belki ayagima deniz kestanesi batmis. Belki olmayan bir dilde tavsiyelerde bulunmus yasli bir adam. Bir an aglamisim, hic donmesek burada yasasak diye, sonra susmusum. Tum fotograflari aklimda cekmis, arsive kilitlemis ve gulumsemisim mesela. Gunler kendi kendilerine gecip gitmis.
Renkler hep ayni kalmis ama. Mavi beyaz sari yesil. Uykudan uyanir gibi renkleri orada birakip gelmisiz. Gokten elma yerine sarap ve peynir dusmus. Yine Paris'e donmusuz.

27 Comments:

Blogger Gün said...

�� ge�irerek bakt�m, okudum... Ho�geldiniz, her ne kadar insan�n hi� gelesi olmasa da �yle bir yerden :)

12:00 ÖÖ  
Blogger Donna Quijote said...

cok imrenerek okumusuz mesela. hasiktir demisiz, yine neleri iskaliyoruz. teselli etmisiz kendimizi ilk firsatta diyerek icimizden. bir de sevinimisiz cok. simi ve o. d�nm�s diye...

12:07 ÖÖ  
Blogger unfortunately said...

okunanlar kar��s�nda i� ge�irmemek m�mk�n de�ilmi�.. "en az�ndan bir yerlerde mutlu olan birileri var" diye sevinmi�iz.. mutluluklar�n�n devam�n� dilemi�iz... ho�gelmi�siniz..

12:11 ÖÖ  
Blogger PRUGNA said...

ne g�zel simicim,�zledim seni ama b�ylesine ho�una giden bir tatil yapman mutlu etti beni.�nsan �yle huzurlu oluyor ki �yle bir yerde �mr�n� orada ge�irmek istiyor.

7:48 ÖÖ  
Blogger Ozlem said...

�� ge�irerek okudum,benimde "b�d� b�d�yla" boyle bir tatile ihtiyac�m var. Allah nazarlardan saklas�n Simi:) Ho�geldin...

8:34 ÖÖ  
Blogger huysuz ve tatlı said...

ho�geldin sen ve o. r�ya gibi ge�mi� san�r�

9:07 ÖÖ  
Blogger Koyubeyaz said...

Simi bu bize yapilirmi simdi... bakktikkk resimlere okuduk yazini derin bir ic gecirip aksam ruyamizda goruruz diye avuttuk kendimizi. hos ben bu aralar ruyada goremiyorum uyuyamadigimdan ama bir yerlerde su resim karelerinin icinde olsam diye dilek tuttum... hosgeldiniz ceplerinizdeki kumlarla bizede nese verdiniz...

9:36 ÖÖ  
Blogger  said...

gel sen geeel. bitti tatil matil, bak bakal�m piroce bahanesiyle nas�l ko�turucam seni deli gibi. bu hafta da izinlisin, haftaya ba�l�yoruz maratona. unuttum sanma.

10:12 ÖÖ  
Blogger caulerpa said...

demek bora y� terkettin sonunda ehhee.. ke�ke orda ya�asayd�n ve hep �ok�a g�lseydin, internet ba�lant�n ve laptop un olsayd� kesintisiz.. hmmmmm �p�lesi olur. mujuks

11:46 ÖÖ  
Blogger SuGibi said...

ooof of hayat ne boktan ya, neleri ka��r�yoruz.

k�t�mser g�n�mdeyim.

ho�geldiniz:)

1:22 ÖS  
Blogger damn said...

ho�geldiniz :)
�zlemi�tik...ne g�zel tatil yapabilenler var aram�zda ben 1 ay evde oturmaktansa 1 hafta orada olmay� tercih ederdim. �ok k�skand�

1:25 ÖS  
Anonymous BIRSEN said...

H O S G E L D � N � Z !!!
:)
Birsen

2:20 ÖS  
Anonymous BIRSEN said...

H O S G E L D � N � Z !!!
:)
Birsen

2:20 ÖS  
Blogger pirik said...

hosgedinizzz, cok supermis, ozenti bi insan oldum fotolari gorunce...

4:52 ÖS  
Blogger totipoti said...

yaa fotoLAR mi?? ben sadece bi tanesini gorebiliyorum..digerleri nerde, bulamadim :(
helpppp

5:29 ÖS  
Blogger bitkisel said...

Ee i�te bizde ne yapal�m kar mar ya�d�,okullar tatil matil oldu.Buna ra�men i�e mi�e gittik falan filan.Borabora h�mm iyidir herhalde,ama karda ba�ka bi g�zel tabi onuda �ey yapmamak laz�

7:53 ÖS  
Blogger Cerise said...

Ozlemisiz seni simi!
Bizim icin de tadini cikarsaydin bu cennetin :)

8:00 ÖS  
Blogger jelatin said...

Filmlerde, foto�raflarda, Mahsun K�rm�z�g�l'�n klibinde g�r�r�z ya denizin bu mavisini, fazla sanal gelir bana nedense. �yle bir g�zellik d�nyan�n hi�bir k��esinde konu�lanamazm�� gibi gelir. �llaki photoshop'un hue/contrast/balance ayarlar�yla oynam��lard�r diye d���n�r�m. Ama ger�ekmi�. �ok sevindim. Ho�geldiniz.

9:43 ÖS  
Blogger osquée said...

ho�geldin. obsesif bir �ekilde 20 dakikada bir sayfan� a�maktayd�m. d�n gece sevgili okudu son yaz�n�. tv'de "kumsal" filmi vard�. g�l�c�k g�nderdik.

9:57 ÖS  
Anonymous idil said...

Simge ne desem bilemiyorum::)))

11:01 ÖS  
Blogger ycurl said...

Son 5-6 yildan beri yasamak istedigim bir goruntu bu. Bir hafta o sezlonglardan birine uzanip hic birsey yapmak istemiyorum.
Hosgelmissiniz herhalde daha bora bora resimleri vardir arsivde

11:52 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

:)))))))

2:13 ÖÖ  
Anonymous yalandunya said...

http://www.supremeboba.com/uploads/IMG_4022.jpg

:))))))

9:25 ÖÖ  
Anonymous nihal said...

Yalanc�n�n mumu nereye kadaaaaarrrrr????
-yats�ya kadar....
yukardaki adreste senin fotonun ayn�s� var simiole?nedir bu i�?a��klama bekliyoruz, yoksa gitmedin mi sahiden...blog d�nyas�nda yeni sansasyon..olsun gitmediysende hayalg�c�n� tebrik ederim..

10:16 ÖÖ  
Anonymous Dionysian said...

K�skand�m...
K�skan�yorum ...
K�skanaca��

10:41 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

yalandunya ve nihal, bir sonraki postta yazdigim yorumun aynisini size de yaziyim hemen bir karisiklik olmasin: o fotograf biz daha gitmeden internetten buldugum ve masaustumuzu susleyen fotografti. anisi var yani. daha kendi cektiklerimizi biz bile goremedik, ve ilk onu koymak istedik. sevgiler :)

3:03 ÖS  
Anonymous yalandunya said...

valla ben b�yle s�per bi tatil yapm�� olsam ilk i� foto�raflar� tab ettirirdim. yemez i�mezdim. dijital bi makinen yok mu yoksa? neyse ger�ek bora bora foto�raflar�n� d�rt g�zle bekliyorum. di�er herkes gibi :)))))

3:07 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google