sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

11 Ocak 2006

ilahi adalet

Tok acin halinden anlamazmis. Siz tatildesiniz bense ennn yogun donemde, - hic anlatmaya calismiyorum bile.
Sadece tek bir sey diyebilirim: ("Hain cadi kahkahasi efekti" lutfen)
- Sizin tatiliniz bitecek...Benimki baslayacak.

Iyi bayramlar efendim, donusunuzde gorusuruz.
(Bora bora adalarinda internet varsa tabii)

Sevgiler.

12 Comments:

Blogger ycurl said...

simicim uzulme halinden anliyorum. Hem 9 gunluk tatil hangi ulkede gorulmus :)

5:09 ÖÖ  
Blogger Gün said...

K�zma Simicim, bak tatilde olsa ben sana her g�n u�ruyorum.

11:05 ÖÖ  
Blogger Cerise said...

Ben de ben de ugruyorum Simi!
Ben tatili malakspor seklinde evde geciriyorum cunku...
Her ne kadar internet sevgilicimin yerini tutmasa da ;)

11:10 ÖÖ  
Blogger caulerpa said...

bora kim lennnnnnnn
kih kih
bu bayram da seni sefiyom..
�ar�l �ar�l g�lelim hep..
mujukss

11:25 ÖÖ  
Blogger damn said...

h�m..�ok hain olmu� bu post.
Bora Bora adalar�nda internet vard�r umar�

11:39 ÖÖ  
Blogger YesilErik said...

Bora bora? Dogru mu duyuyorum/okuyorum/goruyorum????? Iyi tatiller Simicik.

3:48 ÖS  
Blogger ozo said...

Onlar�n tatili bitecek, senin tatilin ba�layacak... Benim tatilim yine ba�lamayacak. Her y�lba��, her bayram �al�� �al�� nereye kadar??? Nerden buldum bu i�i nerden. Neyse,, tatil potansiyeli olan herkese iyi tatiller dilyip i� gideyim ben..

7:17 ÖÖ  
Blogger tozbezi said...

bora boraya gidiyosun �ylemi..yuh diyorum ben dahada bi�ey demiyorum,hay�r diyorum ... (a�lama efekti l�tfen) aaaaghhh benide g�t��rrr....�periiiimmmmm

12:21 ÖÖ  
Blogger PRUGNA said...

bizim �uradaki 9 g�nl�k gariban tatilimize laf eden Simi han�mefendiye bak�n�z,Bora Bora lara da gidermi�.Amma bu kadar yo�un �al��man�n ard�ndan bence hak edermi�.Benim i�in de gez,toz,e�len,yay�l.Sevgiler

10:13 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

Benim de tatilim bitmez Simiole :))
Haftaya in�allah Deniz'i g�rmeye Hollanda'ya gidiyorum. Bir hafta �al��mak yeter bana! Sana da harika bir tatil diliyorum.

2:40 ÖS  
Blogger huysuz ve tatlı said...

simicim harika bi�ey bu ! g�zel fotolar bekleriz ona g�re :)

4:58 ÖS  
Anonymous k���k su bidonu said...

�zledim heralde s�priz yapt�m
ne zaman d�n�yorsun?

12:05 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google