sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

14 Şubat 2006

1+1=1tanri onu belki de sadece,
senin yuregine yakin olsun diye
yaratti.

12 Comments:

Blogger PRUGNA said...

simicim,canca�az�m,n'oldu kuzum?
ayran i�tik ayr� m� d��t�k yoksa?

8:35 ÖÖ  
Blogger damn said...

:/
sevgililer g�n�,,
kutlu olsun.

11:35 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

prugna'cim yanlis gordun, bir daha bak bastan assagi, bak ordasin.
(orayi yeniden duzenliyim biraz cikarip ekleyeyim derken elime gozume bulasti hersey karmancorman oldu da)
aman sana bisey olmasin

damn, senin de cok guzel sevgili gunlerin olacak. gulucuklu :)

12:02 ÖS  
Blogger jelatin said...

Sadi G�ran kadar ince, zarif �izgili bir sanat�� daha yok ki. Tek bir resimle ne hikayeler anlatan, print ��kt�lar�yla odam�n duvarlar�n� renklendiren...

3:53 ÖS  
Blogger SuGibi said...

�ok g�zel bir �izim. yak��m�

4:07 ÖS  
Anonymous y� said...

HAPPY VALENT�NE'S DAY=))

5:54 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

sadi guran'in sayfasi -bilmeyenler veya goz atmak isteyenler icin; www.sadidas.deviantart.com

8:27 ÖS  
Anonymous O. said...

O cumledeki 'belki'deyi 'kesinlikle' ile de�i�tirmek laz�m b�r tanem...Sana a��g�

10:42 ÖS  
Anonymous bi dilay said...

ohh be sonunda bitti, �ok garipti bi yabancinin bir k�s�r senelik hayatini bika� g�nde t�ketirmis�esine okumaya �alismak, "g�zetlemek"aslinda dogru kelime, inislerini �ikislarini g�rmek.. ayip aslinda ya:)
b�t�n yazilarini, yorumlarini okudum t�m fotograflara baktim, ohh rahatladim, basim g�ge erdi:)

2:53 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

bi dilay, hosgeldin, yine bekleriz.

2:49 ÖS  
Blogger ycurl said...

resmi ilk gorunce senin cizmis olabilecegini dusundum. Bilmiyorum ama o kisa sacli kizin seni andirmasindan olsa gerek. Ilgincmis Sadi Guran'in calismalari. Sevdim cizgilerini!

5:10 ÖS  
Blogger bething* said...

huzurluu bir resim :)

10:10 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google