sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

16 Şubat 2006

14=21

Eger filmde bir evlilik toreni varsa ben en cok: "Hastalikta ve saglikta..." kismini severim, nitekim beyazlar icinde ful makyajli, saclari saatlerce yapilmis, duvaklar takilmis melek gibi bir kadina her damat "evet" der ama ayni kadini balayinda elektrik carpmis saclari, uzerinden dokulen pijamalari, kirmizi burnu, elinden uzayip giden metrelerce tuvalet kagidiyla goren erkegin ciddi anlamda asik olmasinda yarar vardir.

Bu paragraftan anlasilabilecegi gibi, ben yine hastayim. Gripten baygin dusmek icin ozellikle 14 Subat ogleden sonrasini secen vucudumu, zamanlama basarisindan dolayi kutluyor ve bilumum ozel gunlerde, dogumgunlerinde de, ayni basariyi kendisinden bekliyorum.


Evet evet. Cok romantik bir sekilde prenses yatagimiz gene kuruldu.
.
.
.
Itiraf: Tamam o kadar onemli degil vs vs ama nedense...
birisi o kadar uzuldu ki,
sevgilisi tarafindan sevgililer gununun tarihi 21 Subat'a alindi.
ask iste.

12 Comments:

Blogger caulerpa said...

g�nayd�n ve ge�mi� olsun tatlim yahu.. vitamin filan al�torsun de�il mi narin b�nyen i�in. sefgililer g�n�ne erkenden kutluyorum o zaman. mujukkksss

7:53 ÖÖ  
Blogger PRUGNA said...

ge�mi� olsun simicim :)

8:10 ÖÖ  
Blogger tarcin said...

Simicim ge�mi� olsun:) Sevgilini anlamamak elde de�il bizim ilk evlilik y�ld�n�m�mzde de e�im gitti�imiz yemekte 40 derece oldu:)

8:58 ÖÖ  
Blogger huysuz ve tatlı said...

ge�mi� olsun...

9:37 ÖÖ  
Blogger starbug said...

ge�mi� olsun �ok..

10:12 ÖÖ  
Blogger ycurl said...

simicim,
cok gecmis olsun. Sen cok s1k hasta oluyorsun. Buna bir care bulmak gerek artik!

10:48 ÖÖ  
Blogger bilmemkinedesem said...

Gecmis olsun. Acil sifalar dilerim.

10:49 ÖÖ  
Blogger pirik said...

bu kadar s�k hasta olunmaz ki ama :( ge�mi� olsun...prensen yata��n�n keyfini s�r...�abuk ayaklan...

11:06 ÖÖ  
Blogger Donna Quijote said...

prenses'in �n�nde saygiyla kiriyoruz dizlerimizi, basimiz hafif �ne egiliyor, "gecmisler olsun" diye fisildiyor ve rahatsiz olmasin diye odadan ayriliveriyoruz.

simiole'ye gelince... o da blog h�k�metinin anlamli ve �nemli g�nler bakani olsun. :)

5:54 ÖS  
Blogger YesilErik said...

Gecmis olsun prenses hanim :)

7:25 ÖS  
Blogger Cerise said...

Gecmis olsun simi :(
Uzulme biz de 3 gun once kutladik sevgililer gununu! Sizinki de biraz gecikiverir ne yapalim.

Bu arada Echineachea haplari alabilirsin bagisiklik sistemin icin...

8:06 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

Hepinize cok tesekkur ederim. Neden bu kadar hastalandigimi ben de bilmiyorum, cerise'in dedigi su ekinesia haplarindan almayi dusundum ama Turkiye'de saglik bakanligi onay vermiyormus uzerinde yeterince arastirma yapilmadigi icin. Metabolizmayi distan guclendirmeye calismanin kotu etkileri olabilirmis.
Bu konuyu arastirmam lazim, o kadar biktim ki surekli hastaliktan.

11:02 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google