sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

27 Şubat 2006

belirsizlikBirisi durdursun zamani -mumkunse daha fazla buyumeyeyim.
-Diye yazip birakmisim ki uzgun uzgun, guldum sonra kendime, cumle tek basina kalmasin dedim. Son gunlerdeki is basvurulari, seneye ne yapacagiz sorulari, kalmak ve donmek sorunsali beni fazlasiyla bunaltmis anlasilan.
Oysa baska seyler anlatacaktim; Nice'ten m�m� geldi misafirlige, bir hafta boyunca gulduk, ictik ve konustuk. Insanin ayni gecmisi paylastigi biriyle -simdiki zamanda- kahve icmesi kadar guzel birsey yok... Liseden sinif arkadasimiz evleniyormus, aramizdan ILK evlenen, o kadar tuhaf hissettim ki nisan resimlerini gordugumde, -o kucucuktu ve uzun fransizca derslerinde uyuyakalirdi-, zaman ip gibi dedim, ucunu kacirdik iste. Somon tuvaleti vardi fotograflarda, tenefusmus gibi gulumsuyordu.
Sonra saclarimi kestirdim azicik, -artik uzattigim icin sadece uclarindan, iki-uc de sigara ictim ickiyle, -artik biraktigim icin sadece en ucundan.
...

6 Comments:

Blogger uzay said...

hersey asl�nda senin elinde degilmi?sen b�y�mek istemedikten sonraaa kim ne diyebilirki?sevgiler..

11:14 ÖS  
Anonymous Adsız said...

Her g�n http://photomama.typepad.com/ sayfas�na girip Miss Molly nin resimlerine bak�yorum, arkada��m�n bebe�i ile vakit ge�irmeye �al���yorum...�ocuk yan�m� koruyabileyim diye. An� ya�amay� onlardan daha g�zel kim beceriyor ki..Bu konuda ger�ek bir ��retmenler... Bu arada bu yeni yaz�n� beklerken �atl�yacakt�m ne olursa olsun her g�n bir�eyler karala l�tfen muck sevgiler

10:21 ÖÖ  
Blogger totipoti said...

ayn� ge�mi�i payla�t���m�z ki�iler - �zellikle de bu ge�mi�, �ocukluk ve ilk gen�lik y�llar� ise - insan�n �imdiki ve gelecek zaman�n�n referans� belki de...belki de bu y�zden onlara ger�ekten k�z�p k�semeyiz ve ne kadar istesek de yok sayamay�

12:18 ÖS  
Anonymous dilayra said...

1- sigaray� b�rak�yorum, yar�n nikotin bantl� hayatla ilk randevum var.
2- senin g�r�nmez deste�inin de etkisi var, "bak k�zca��z gencecik b�rakt�, ay�p etme Dilara" diyordum kendi kendime.. ama i�tim diyorsun olmuyor.!!
3- ebelendin, bir zahmet cevaplar�n� bekliyorum:))

4:06 ÖS  
Anonymous idul bidul said...

icim sikildi bahar gelmeli artik...offff hadi bi kahve icelim ya da birada olur...dedikodu yapmayali yuzyillar oldu...mpl sizleri sorar oldu..nostaljiiiiiiiiiiiiiiiiiii

8:00 ÖS  
Blogger damn said...

ben de i�tim bi'ka� tane.

11:37 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google